Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezpečnost, ochrana zdraví dítěte a rodina

Bezpečnost, ochrana zdraví dítěte a rodina


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví dítěte. Autor představuje organizaci předškolního vzdělávání. Rozebírá hygienické návyky a funkce rodiny. V závěru jsou vyjmenovány nejběžnější typy toxických látek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah a organizace předškolního vzdělávání
3.
Hygiena, hygienické návyky
4.
Hygienické návyky
5.
Funkce rodiny
6.
Přehled toxických látek

Úryvek

"Bezpečnost a ochrana zdraví
• na začátku vždy si ujasnit s kým budu komunikovat, kdo bude zadávat práci a s kým při problému komunikovat
• za bezpečnost odpovídá pečovatelka v plné míře od převzetí dítěte do předání příslušné osobě.
• Počet dětí max. 20 na jednoho pedagogického pracovníka
• Pojištění vlastní osoby (odpovědnost za škodu) na hlídání dětí. Pokud se něco stane, nehrozí finanční postih.
• Ujasnit si komu dám vědět v případě nemoci dítěte – zpětná vazba – vždy čekat odpověď
• drobnému poranění vést deník – napsat úraz dítěte (boule, odřené koleno apod.) a nechat podepsat rodičem
• K MUDr. Je lepší, aby si zajeli rodiče. Každá situace má více řešení – MUDr. Může chtít napsat ten nebo ten lék a já nevím, jaký by chtěli rodiče.

Obsah a organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání je uspokojení potřeb dítěte
Hra – je přirozenou potřebou dítěte, učí, rozvíjí vyjadřování, hudební i výtvarné, modeluje životní situace
Pohyb – prvním učením, jak ovládnout své tělo, orientace v prostoru, rovnováha, koordinace, jemná motorika, schopnost soustředit se.
Během roku děti zaujmout a vymyslet spoustu kulturních akcí, společných oslav a setkání. Je třeba si to dobře naplánovat.
Hygiena, hygienické návyky
Hygela – Řecká bohyně zdraví
Hygiena – je preventivní lékařský obor, slouží k předcházení nemocí
Odbory – obecná – lidí
- komunální – lesy, odpady, vody
- práce – pracovní prostředí
- výživy – společné stravování, školní jídelny
- děti a dorost
-epidemiologická – infekční nemoci"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d766bc000a60.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bezpecnost_ochrana_zdravi_ditete.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse