Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Bezpečnost přepravy látek po silnici - diplomová práce

Bezpečnost přepravy látek po silnici - diplomová práce

Kategorie: Doprava, Technologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této diplomové práce je navrhnout bezpečnostní program v oblasti přepravy nebezpečných látek cisternovými vozidly po silnici. První části se zabývají legislativou platnou pro přepravu nebezpečných látek a současným stavem nákladní silniční dopravy tohoto materiálu v České republice. Následuje přehled způsobů, jakými získávají ochranné složky informace o nebezpečné látce v případu nehody. Hlavní část práce tvoří návrh programu, který by měl pomoci k posílení bezpečnosti při silniční přepravě nebezpečného materiálu, ale především zvýšení informovanosti příslušných orgánů již během samotné přepravy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rešerše
3.
Bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami
4.
Právní normy upravující přepravu nebezpečných látek
4.1.
Národní legislativa
4.2.
Evropská legislativa
4.2.1.
Směrnice EU k přepravě nebezpečných věcí
4.2.2.
Dohoda ADR
4.3.
Ostatní předpisy
5.
Charakteristika silniční dopravy v Moravskoslezském kraji
5.1.
Silniční nákladní doprava
5.1.1.
Budoucnost nákladní silniční dopravy v Evropě
5.2.
Přeprava nebezpečných věcí v ČR
5.3.
Přeprava nebezpečných věcí cisternovými vozidly
5.4.
Základní rozdělení typů cisternových vozidel a použité typy konstrukcí
5.5.
Statistika nehodovosti na pozemních komunikacích
5.5.1.
Úkoly řidiče nebo osádky v případě dopravní nehody
5.6.
Možnosti získání potřebných informací o nebezpečných látkách
5.6.1.
Informační systémy pro zdolávání havárií s nebezpečnými látkami
5.6.2.
Registr nebezpečných látek
5.6.3.
Systém TRINS
5.6.4.
Elektronické informační databáze
5.7.
Zásah jednotek požární ochrany u přítomnosti nebezpečných látek
5.8.
Ekologické dopady havárií nebezpečných látek
5.8.1.
Příklad havárie cisternového vozidla
5.8.2.
Modelový příklad úniku amoniaku z chladicí technologie
6.
Návrh bezpečnostního programu pro lepší informovanost
6.1.
Stanovení cílů
6.2.
Zavedení do legislativy
6.3.
Přepravní doklady
6.4.
Galileo – evropský navigační družicový systém
6.5.
Elektronická kniha jízd
6.6.
eCall
6.7.
Vlastní pohled na danou problematiku
7.
Závěr

Úryvek

"2.2.2 Dohoda ADR
Nejdůležitějším mezinárodním předpisem týkajícím se přepravy nebezpečných věcí v oblasti silniční dopravy je zcela jistě předpis ADR European Agreement concerning the internacional carriage of dangerous goods by road – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí / dále jen Dohoda ADR/, která byla přijata v Ženevě dne 30. září 1957. Tato dohoda byla sjednána v rámci EHK OSN a hlavním cílem bylo co nejvíce snížit rizika spojená s přepravou nebezpečných věcí po silnici.
Dohoda ADR určuje podmínky pro zařazení nebezpečných látek do jednotlivých tříd, požaduje zvláštní školení řidičů, klade požadavky na obaly a jejich značení, na technické podmínky vozidel, včetně povinné výbavy. Stanovuje, které nebezpečné látky je možno přepravovat silniční dopravou podle tohoto předpisu, které jsou zakázané přepravovat a které do Dohody ADR nepatří.
Dohoda ADR obsahuje zejména procedurální ustanovení týkající se přístupu, změn apod. Věcné podmínky pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou jsou obsaženy ve dvou značně obsáhlých přílohách. Do roku 1995 byly přílohy A a B Dohody ADR zveřejňovány jako publikace Ministerstva dopravy, od roku 1997 pak ve Sbírce zákonů. Od roku 2000 vychází přílohy A a B Dohody ADR ve sbírce mezinárodních smluv. Poslední revidovaná verze těchto příloh vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007, a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost "Přílohy A" a "Přílohy B" vyhlášených před 1. lednem 2007 končí dnem 30. června 2007, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. Anglické znění "Přílohy A" a "Přílohy B" a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
Příloha A - všeobecná ustanovení a ustanovení, týkajících se nebezpečných látek
Část 1 - Všeobecná ustanovení
Část 2 - Klasifikace
Část 3 - Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro
omezená množství
Část 4 - Ustanovení o používání obalů a cisteren
Část 5 - Předpisy pro odeslání /nápisy, značky, průvodní doklady/
Část 6 - Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů IBC a cisteren
Část 7 - Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace"

Poznámka

Součástí práce jsou mapy, tabulky, fotografie, schémata a graf, rozsah čistého textu činí cca 40 stran.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23660
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse