Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bílý nosorožec, o.p.s. - projektování aplikací

Bílý nosorožec, o.p.s. - projektování aplikací

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem práce se stalo projektování aplikací v nestátní neziskové organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. Cílem práce je zefektivnění práce zaměstnanců této neziskové organizace zaměřující se na evidenci projektů a práci s nimi. Konkrétně zahrnuje naplánování jednotlivých etap projektu, a to od vzniku až po ukončení. Důležitou podmínkou je, aby se na projektu podíleli všichni zaměstnanci a aby nedocházelo k přetížení zdrojů.

Obsah

1.
Popis organizace
1.1.
Cíle organizace
1.2.
Seznam spolupracujících organizací/institucí
2.
Organizační struktura
3.
Rozbor jednotlivých činností při procesu schválení projektu a jeho následném průběhu a ukončení
3.1.
Rozbor dotačního řízení
3.1.1.
Vypsání tendru na dotaci
3.1.2.
Tvorba projektu
3.1.3.
Odevzdání projektu
3.1.4.
Schvalovací řízení
3.2.
Rozbor průběhu projektu
3.2.1.
Přijetí dotace
3.2.2.
Průběh projektu
3.2.3.
Ukončení projektu
4.
Postup řešení
4.1.
Identifikace problému
4.1.1.
Zjištění grantových řízení
4.
2. Stanovení prvního projektového záměru
4.2.1.
Koncepce projektu
4.2.2.
Schválení projektového záměru
4.3.
Příprava
4.3.1.
Analýza problému
4.3.2.
Realizační tým
4.3.3.
Předběžný rozpočet
4.4.
Monitoring relevantních zdrojů
4.4.1.
Analýza dostupných zdrojů
4.4.2.
Harmonogram odesílání
4.5.
Podrobný projektový záměr
4.5.1.
Sociální část
4.5.2.
Pedagogická část
4.5.3.
Připomínkové řízení
4.5.4.
Kompletace projektu
4.
6. Hodnocení
4.7.
Realizace
4.7.1.
Sociální část
4.7.2.
Pedagogická část
4.8.
Ukončení projektu
4.8.1.
Závěrečná zpráva
4.8.2.
Závěrečné vyúčtování

Úryvek

"2. Popis organizace

Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla jako nezisková společnost (obecně prospěšná společnost) a byla zaregistrována 14. 6. 2005.
Svou činnost ve smyslu přímé práce s cílovou skupinou v rámci realizace projektů začala vyvíjet od dubna 2006. Organizace je zaměřena na pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Toto poslání je deklarováno zakládací listinou a je ústředním cílem všech dosud realizovaných projektů. V roce 2006 jsme sociální služby realizovali v lokalitě ulice Železná, Ostrava Hulváky, kde žijí zejména rodiny romského etnika, sociálně znevýhodněné a ohrožené sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. [1]

V současnosti tyto služby směřují k hledání dlouhodobého řešení sociální situace v lokalitě ul. Železná, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky. Realizované projekty jsou reakcí na potřebu umístit sociální služby přímo do místa, kde cílová skupina žije, zmapovat její potřeby za účelem poskytování nízkoprahových aktivit a stát se jejich psychosociální oporou, prostředníkem v komunikaci s úřady a všude tam, kde vzniknou komunikační bariéry. Formou komunitních setkání, individuální i skupinové sociální práce jsou společně s cílovou skupinou řešeny různé sociální oblasti.
Výsledným přínosem je tak sociální služba pro úzce definovanou skupinu obyvatel, která doposud neměla v této lokalitě přístup k podobné nabídce služeb a má směřovat k:
• eliminaci ztráty bydlení
• pomoci při zlepšení technického stavu domů a údržby okolí
• zvýšení možnosti uplatnitelnosti na trhu práce
• eliminaci rizika odnětí dětí rodinám orgány sociálně-právní ochrany dětí
• zlepšení školního prospěchu dětí a mládeže
• snížení jejich záškoláctví
vytvořit podmínky pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže,
k čemuž slouží Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - Železná. [2]"

Poznámka

Obsahuje schémata. Součást práce tvoří také soubor v MS Project (*.mpp). Jedná se o seminární práci na VŠB-TU Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11745
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse