Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Biochemie a lipidy - prezentace

Biochemie a lipidy - prezentace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace se ve své první části zabývá biochemií. Vymezují její předmět, přibližuje jednotlivé disciplíny a hlavní poznatky a principy oboru. Druhá část pak věnuje pozornost lipidům, jejich vlastnostem, skupinám nebo chemickým reakcím spjatými s jejich zástupci.

Obsah

1.
Biochemie
1.1.
Dělení biochemie
2.
Specializované obory v biochemii
3.
Živé systémy, jejich složení a organizace
4.
Shrnutí biologických principů
5.
Látkové složení živých organismů
6.
Úloha vody v živých organismech
7.
Stálost prostředí v organismech
8.
Anorganické látky
9.
Lipidy
10.
Jednoduché lipidy
10.1.
Esterifikace
11.
Složené lipidy
12.
Metabolismus lipidů
13.
Ztužování olejů/tuků
14.
Vzorec reakce vzniku rostlinného margarínu
15.
Mýdlo
16.
Vzorec pro vznik mýdla

Úryvek

"
Biochemie je věda zkoumající biologické děje chemickými prostředky (pojem zacedl F. HoppeSeyler 1903
Biochemie se dělí na:
• statická (látkové složení organismů, vlastnosti biomolekul, vztah struktury a funkce)
• dynamická (metabolismus, bioenergetika)
• funkční (fysiologické projevy na molekulové úrovni)
• nadmolekulové struktuy (“organizační”)

Specializované obory v biochemi:
• molekulová genetika (molekulová biologie, molekulová fysiologie – interpretace genetiky a studium 3D struktury nukleových kyselin)
• bioorganická chemie (výklad reakčníh mechanismů biochemických reakcí)
• biofyzikální chemie (spojení 3 přírodních věd, diagnostické přístroje)
• xenobiochemie (farmakologie – osud cizích látek v organismu)
• biotechnologie (využití mikroorganismů např. v průmyslu)
• klinická biochemie (stanovení analytu v krvi, moči)

Živé systémy, jejich složení a organizace:
1) aktivní vztah k okolnímu prostředí : výměna hmoty mezi prostředím a organismem, přeměna energie
2) schopnosti: komunikace s životním prostředím, adaptace na vnější prostředí
3) stálost vnitřního prostředí (homeostáza), organismy si udržují své vlastnosti (pH,koncentrace složek,...)
4) časově omezená existence: vznik, život, zánik rozdělením nebo smrtí
5) mnohoživnost (schopnost samoreprodukce generace za generací)
1. individuální vývoj = ontogeneze
2. vývoj druhu = fylogenez

Schrnutí biologických principů
1) Teorie evoluce (Darwin, 1859)– vývoj z prvotních organismů založený na přirozeném výběru
2) Buněčná teorie (Schleiden, Swann, 1847)– organismy jsou z buněk, které vznikají dělením již existujících, činnost organismu je výsledkem interakcí mezi jeho buňkami
3) Chromozomová teorie dědičnosti (Mendel, Morgan, 1865 – 1911)– dědičnost organismů je podmíněna funkcí chromozom

Látkové složení živých organismů
• voda
• bílkoviny
• DNA
• RNA
• sacharidy
• lipidy
• ostatní organiké látky
• anorganické látky

Úloha vody v živých organismech
• 60 – 70% váhy živých organismů
• prostředí v němž probíhají všechny procesy
• reaktant nebo produkt řady reakcí
• fotolytické štěpení vody
• hlavní složka vnitřní prostředí buněk
Stálost prostředí v organismech (homeostáza)
• fosfátový systém: H2PO4- / HPO42- pKa = 7, 21
• uhličitanový (bikarbonátový) systém: H2CO3 / HCO3 -pKa = 6, 3"

Poznámka

Součástí práce je grafické znázornění chemické reakce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5144433a2acef.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Biochemie_lipidy.ppt (154 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse