Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Biologie - prednášky 2/2

Biologie - prednášky 2/2Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá část bohatě ilustrovaných přednášek z biologie se zabývá jádrem a semiautonomními organelami, molekulární biologií, viry nebo cytogenetikou. První část přednášek naleznete zde a href="http://www.seminarky.cz/-26371">Biologie - přednášky 1/2.

Obsah

1.
Jádro a semiautonomní organely
2.
Centrální dogma molekulární biologie
3.
Viry
4.
Cytogenetika
5.
Nádorová buňka

Úryvek

"JÁDRO A SEMIAUTONOMNNÍ ORGANELY
Jádro
- paměťové a řídíc centum buńky
- jádro je nositelm tzv. jaderné genetické informace
- vyskytuje se ve všem eukaryotických buňkách
-jádro prokaryotické buňky
-jádro eukaryotické buňky
-obal-dvě biomembrány
-chromatin
-euchromatin
-heterochromatin
-jadérko
-karyoplazma
-ribozomy
Jaderná membrána
- tvořena dvěma fosfolipidovými membránami a mezimemrbánovým prostorem (perinukleární prostor)
- jaderné pór: umožňují transport látek přes membránu
• Vnitřní membrána
- váže chromatin (DNA a přídatné proteiny)
- váže se na ni jaderní lamina (intermediální filamenta- lamin A, B, C)
• Vnější membrána
- nese navázané ribozomy
• Mezimembránový (perinukleární)prostor
- ohraničen vnější a vnitřní membránou
- pokračuje jako hrubé endoplazmatické retikulum
- ribozomy umístěné na vnější membráně syntetizují proteiny o do periknukleárního prostor
- šířka 20-40 nm

Chromatin
-chromatin je komplex DNA, RNA a proteinů, které tvoří chromosom
Nukleozomy:
- základní stavební jednotka chromatinu
- tvořen molekulou DNA o délce 200 nukleotidových párů (200bp, base pairs)
- z toho 146 párů je navinuto na glubulioktetu histonů
- histon H1 tvoří spoj mezi jednotlivými nukleozomy
- řady nukleozomů se stáčejí do spirály (solenoidu)
- šest nukleozomů tvoří jednu otočku solenoidu
- dalším stáčením se vytvářejí chromatinová vlákna o průměru 30 nm
- chromatinová vlákna se dál spirálovitě stáčejí a vznikají chromozomy
Euchormatin:
- málo spiralizovaný
- tvořen pouze nukleozomy navinutými do formy solenoidu, dále spiralizace nepokrečuje
- špatně se barví, intenzivně se transkribuje
Heterochromatin:
- vysoce spiralizovaný chromatin, až do formy chromozomu
- snadno se barví, není transkribován
- vyskytuje se během buněčného dělení

Jadérko (nucleolus)
-malá vnitřní část buněčného jádra kulovitého tvaru, která obsahuje hodně ribozomální RNA ( =rRNA)
-rRNA vzniká přímo v jadérku a následně v něm vznikají i ribozomy
- místo syntézy ribozomální RNA (rRNA) a zrání ribozomů
- velikost a počet jadérek v jádře souvisí s úrovní metabolismu buňky
-vzniklé ribozomy se asociují přímo s rRNA, poté jsou jadernými póry transportovány ven do cytoplazmy
• Fibrilární centra (nukleolemata):
- obsahuje rDNA - genetická informace pro syntézu rRNA
- rDNA je označována též jako organizátor jadérka (NOR, nucleolus organizing region), který je lokalizován na jednom nebo několika chromozomálních párech (u člověka na 5-ti párech, až 10 organizátorů)
• Granulární složka jadérka
- probíhají zde post-transkripční úpravy pre-rRNA a zrání ribozomů (tvorba nukleoproteinových komplexů)
Na rozhraní fibrilární a granulární složky jadérka probíhá vlastní přepis (transkripce) genetické informace z rDNA do rRNA velké a malé podjednotky ribozomů

Ribozomy
-kulovitá tělíska
-volně v cytoplazmě nebo na povrchu endoplazmatického retikula (v karyoplazmě, plastidech a mitochondriích)
-struktura: -složeny z bílkovin a r-RNA
-malá a velká podjednotka
-funkce: -syntéza bílkovin

Funkce buněčného jádra
-replikace DNA
-transkripce
-processing, splicing RNA
-tvorba a transport ribosomálníchpodjednotek
-transport mRNA do cytosolu"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 13 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515dae0605e93.zip (3599 kB)
Nezabalený formát:
Biologie_prednasky_II.doc (3759 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse