Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá bipolární afektivní poruchou, která byla dříve označována jako maniodepresivní psychóza. Autor tuto poruchu definuje, podrobně popisuje její projevy a průběh, zamýšlí se nad příčinami jejího vzniku a možnostmi úspěšného léčení. Uvádí také umělce, kteří touto nemocí trpěli a zmiňuje jejich životní příběhy.

Obsah

1.
Co je bipolární porucha
2.
Průběh
3.
Příčiny
4.
Možnosti léčby
5.
Maniodeprese a tvořivost
5.1.
Umělci trpící bipolární poruchou

Úryvek

"Co je bipolární porucha?

Bipolární porucha, dříve nazývaná maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku postihující přibližně 1% populace. Tato porucha spočívá ve střídání nadnesené nálady, zvýšené aktivity a energie (mánie nebo hypománie - podle závažnosti), jindy naopak skleslé nálady, snížené energie a aktivity (deprese). Muži a ženy jsou k onemocnění stejně náchylní. Nejčastěji postihuje dospělé mezi 25 - 35 lety, ale projevuje se už od období dospívání. Onemocnění má biologickou podstatu spočívající v narušení poměrů mezi chemickými působky (tzv. neuromediátory) v mozku. Nemoc vážně narušuje život a je nebezpečná: asi 20% nemocných spáchá sebevraždu. Známé jsou dva typy: U typu I jsou obě fáze onemocnění silně vyjádřené, u typu dvě je fáze mánie mírnější, tzv. hypománie, fáze deprese může a nemusí být také mírnější.

Průběh

Nemoc probíhá ve dvou fázích - deprese a mánie. U mužů se obvykle dostaví nejdříve mánie u žen deprese, která u nich bývá také častější. Za bipolární poruchu nelze považovat střídání těchto nálad během dnů, každý z těchto dvou cyklů trvá delší dobu. Díky tomu bývá často špatně diagnostikována, např. období deprese může být spojeno s podzimem a zimou, mánie potom s létem a jarem a tím nemoc nemusí být rozpoznána. Manická fáze se dokonce může projevit jen jednou za život. V této fázi nemocný má rozjařenou náladu, je hyperaktivní, rychle myslí a mluví, často přeskakuje z jedné myšlenky na druhou, špatně se soustředí, má nižší potřebu spánku, má sklony utrácet, flámovat, provokovat, neexistují pro něj žádné problémy ani překážky, mívá zvýšenou sexuální potřebu a může užívat drogy nebo začít nadměrně pít alkohol. Manická fáze může trvat i jeden týden. Následuje fáze depresivní, kdy si začne uvědomovat své předchozí činy, přichází pocity viny, studu a příznaky klasické deprese. U této fáze je vysoké riziko, že nemocný spáchá sebevraždu. Může trvat i velmi dlouhou dobu, nejméně 2 týdny. Mánie může také proběhnout ve slabší verzi, tzv. hypománii. Někdy se mohou při těžké epizodě mánie nebo deprese rozvinout i další psychické příznaky jako např. halucinace (nerealistické sluchové, zrakové či jiné vjemy) a bludy (nereálná přesvědčení, na kterých pacient trvá). Bludy velmi často souvisejí s poruchami nálady - například blud o vlastní grandiozitě ("jsem král vesmíru") může provázet epizodu mánie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x488433cf5dcd1.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Bipolarni_porucha.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse