Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bohové a bohyně - esej

Bohové a bohyně - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje velmi krátkou esej zpracovávající téma bohů. Pojednává o hlavních bozích a bohyních v hinduismu. Charakterizuje jejich význam.

Obsah

1.
Víra hinduistů
2.
Bohové a bohyně
3.
Višnů

Úryvek

"BOHOVÉ a BOHYNĚ

Hinduisté uznávají mnoho božstev, ale za nejvyšší považují jen jedno, nebo považují všechny bohy a bohyně za navzájem si rovné, ale uctívají jen jedno božstvo, které mají za své nejoblíbenější. Většina hinduistů však pohlíží na všechny božstva jako na projev jediného. Prohlašovat, že tento bůh je mužský nebo ženský, jediný či mnohý, znamená pro mnoho hinduistů omezovat ho, vnucovat božstvu lidské představy, pohlaví a množství. Upanišady, posvátné hinduistické texty složené kolem roku 600 př.n.l. nazývají nejvyšší bytost brahma a považují ji za nepopsatelnou a vymykající se všemu lidskému chápání. Ale texty zvané purány („staré“) tvrdí, že tato božská bytost nabývá formy a jména, aby se stala lidstvu dosažitelnou. Proto říkají hinduisté o nejvyšší bytosti, že je nirguna („bez přívlastků“) právě tak jako saguna („s přívlastky“, jako je milostivost a slitovnost). Texty identifikují tuto bytost různě – jako Višnua („Vším pronikajícího“), Šivu („Milostivého“) nebo jako Bohyni v některém z jejích četných projevů. Mezi nejznámější a nejuctívanější patří třeba Šaktí („Energie“) nebo Kálí. Hinduisté uctívají božstvo v ženské podobě už více než 2000 let. Jako laskavému božstvu se jí často říká Amba („Matička“).
Všichni bohové a bohyně mají své ikonografické charakteristické znaky a každé postavení rukou či nohou, každé doprovodné zvíře, rostlina či pták mají zvláštní význam. Mnoho božstev má více paží a každá ruka třímá zbraň nebo květinu na ochranu věřících před ublížením. Někteří hinduisté interpretují četné paže božstva jako projev všemohoucnosti.
Vedle společných hinduistických božstev je i mnoho místních bohů a bohyní, kteří mívají odlišnou historii a funkci. Mnoho z nich se považuje za inkarnace těch velkých. Některé rané spisy předkládají postavu božské trojice (trimúrti), skládající se z Brahmy (stvořitele), Višnua (udržovatele) a Šivy (ničitele).
Vinšů je zpodobňován v mnoha inkarnacích. Věří se, že desátá inkarnace přijde na konci současného světového věku, který začal podle některých výpočtů asi v roce 3102 př.n.l. a potrvá 432 000 let. Višnuova devátá inkarnace Kršna („Tmavý“) patří k nejoblíbenějším hinduistickým bohům, oslavovaným v lidových písních, vyprávěních, obrazech i představeních."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: teox0006.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bohove_a_bohyne.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse