Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Základy společenských věd

Referáty základy společenských věd

Název Goodness Staženo

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je soubor typických příznaků vznikajících u pracovníků pomáhajících profesí v důsledku nezvládnutelného pracovního stresu. Pracovníke... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3502x

Kriminalita mládeže - úvaha

Práce se věnuje kriminalitě mládeže. Rozebírá její případy, názor vlády, podmínky pro výchovu, vliv rodičů a věkovou hranici.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1597x

Hra a hračka

Práce se věnuje tématu významu hry pro rozvoj duševního života dítěte, jaký má hra vliv na rozvoj osobnosti nebo jaká jsou její vývojová období. Dále ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1317x

Asertivita - esej

Práce v podoě eseje na téma asertivity. Práce popisuje v jednoduchosti principy asertivity.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1143x

Řečtí bohové

V práci jsou do tabulky zařazeni nejdůležitější bohové řeckého Pantheonu. Dále je uvedena římská varianta jejich jména, příbuznost, vlastnosti a atrib... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1140x

Korupce ve sportu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1078x

Organizace NATO - prezentace

Prezentace přináší v bodech základní informace o Severoatlantické alianci týkající se její funkce, historie, utváření rozhodnutí či struktury.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1072x

Vliv a význam náboženství - esej

Jedná se o filosofickou esej, konkrétně o zamyšlení nad podstatou náboženství. Jinými slovy jedná o vyádření vlastního názoru autorky na dané téma.detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1064x

Prostředky komunikace

Práce se věnuje zodpovězení otázky, pro kterou situaci je v obchodním styku vhodnější ten který prostředek komunikace. V potaz je vzat osobní rozhovor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Základy společenských věd

944x

Liberalismus

Práce uvádí několik definic pojmu liberalismus, jeho pravidla, způsob šíření a liberalistické teorie (neoliberalismus, konzervativní liberalismus). Po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

856x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [42]