Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z literatury Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala. Rozebírá nejen motivy, postavy, děj, ale i život autora.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika
• Novela zachycující období od 30. do poloviny 50. let v ČSR
• Vrcholné dílo Bohumila Hrabala oficiálně vydané až v roce 1989
Téma
• Životní příběh Jana Dítěte, který si vypracoval z pikolíka v nádražním hotelu na milionáře a opět o všechno přišel kvůli komunistickému převratu
Motivy • Filosofické prvky, erotika
• Pábitelství (spontánní vyprávění založené na fantazii, pábitelé jsou posedlí vyprávěním o neuvěřitelných historkách, kterak se neskutečné stalo skutečným: o podomkovi, Zdeňkových flámech, panu prezidentovi…)
• Zesměšnění totalitních režimů, na český národ se dívá objektivně, ne přes růžové brýle
Postavy
• Jan Dítě (Ditie): prosťáček, přejímá názory lidí kolem sebe, vidí svět dětskýma, nezkaženýma očima, je naivní; malý vzhledem, trpí tím, že je menší než ostatní (nosí proto dvojité podpatky a tuhý límec); chce se vyrovnat velkým pánům a stát se milionářem, je cílevědomý; zjišťuje ale, že oni jej mezi sebe nepřijali, že se navíc nejlépe cítí o samotě, uprostřed lesů; typ pábitele
• Zdeněk: Janův vzor, vrchní z Hotelu Tichota, zcestovalý (hovoří francouzsky, německy), peníze nešetří, ale jednou za čas všechny utrácí jako velký pán (platí za celou hospodu, objednává hudbu); zapojil se do odboje, po únoru komunistický funkcionář
• Pan Tichota: podivínský hoteliér, je tlustý, upoutaný na kolečkové křeslo (rozpouští se za teplého počasí), perfekcionista, tyranizuje zaměstnance pískáním na píšťalku
• Pan Brandejs, pan Šroubek: milionáři a hoteliéři, Dítě se jim chce vyrovnat, aby konečně netrpěl svojí malostí, nepřijmou ho k sobě (je válečný zbohatlík)
• Pan vrchní Skřivánek: Dítětův vzor, pohledný, obsluhoval anglického krále, což je vrchol kvalifikace a profesionality, vždy ví, odkud host je a co si objedná
• Líza: německá učitelka tělocviku z Chebu, s Dítětem se potkává až po Mnichovu, přesvědčená nacistka (po začátku války se stane vrchní vojenskou sestrou), je menšího vzrůstu, takže si spolu připadají rovnocenní, jejich láska je živočišná, ale poznamenaná jejich nerovným společenským postavením a jejími nacistickými názory (absurdní oplodňovací akt árijské ženy)
• Profesor francouzštiny a etiky: intelektuál, mluví ale sprostě, aby zakryl své skutečné city k Marcele
• Marcela: pracovala v čokoládovně Orion, na brigádu ji poslali za přílišnou sexuální aktivitu (nebyla prostitutka, jen měla fyzickou potřebu lásky, a to i klidně na jednu noc)
• Lehká děvčata: zprostředkovávají Dítětovi první i další milostné zkušenosti, vidí na nich jen krásu a roztouženost (opakující se scéna s obkládáním podbřišků květinami)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55a29553c0e30.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Bohumil_Hrabal_Obsluhoval_jsem_anglickeho_krale.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse