Seminarky.cz > Životopisy > > > Bohuslav Balbín

Bohuslav BalbínKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Bohuslava Balbína.

Obsah

1.
Bohuslav Balbín

Úryvek

"Balbín Bohuslav (1621 – 1688)

Bohuslav Balbín byl český historik a básník. V roce 1636 vstoupil do jezuitského řádu, v roce 1654 byl vysvěcen na kněze.
Shromáždil rozsáhlý vlastivědný materiál dějepisné, etnografické a zeměpisné povahy, který zpracoval v encyklopedickém díle Miscellania historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého)
Dissertatio apologetica pro lingua slavonica praepusque bohemica (Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého). Toto dílo mělo velký vliv na první generaci českých obrozenců."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51fb5f0b2c4f9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
B_Balbin.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse