Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bostonská matice

Bostonská matice


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje charakteristice bostonské matice spadající pod oblast mikroekonomie. V práci je tento ekonomický útvar představen a podrobně popsán i pomocí tabulky.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Bostonská matice
3.
Podrobný popis bostonské matice
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Strategie zachycená na matici umožňuje řadu rozhodnutí.Vedení firmy se může pokusit získat větší podíl na trhu pro své „hvězdy“ a „otazníky“ investováním do výroby, spoluprací či splynutím s jinou firmou. Naopak by bylo zbytečné se pokoušet zvýšit tržní podíl na trhu u skupiny „peněžních krav“, protože výrobky se nachází ve fázi zralosti a jsou prodávány na zralém trhu. Nejlepší pro tuto skupinu výrobků udržet jejich postavení na trhu, kterého bylo dosaženo. Výrobu a prodej výrobků ze skupiny „psů“ je dobré utlumit či zastavit, protože jsou neefektivní a neperspektivní.
Model rovněž umožňuje hledat cesty získání finančních prostředků z vlastních zdrojů pro budoucí rozvoj. Pro dosažení toho cíle musí organizace mít vyvážené portfolio. Skupina „peněžních krav“ vytváří dostatek finančních prostředků pro rozvoj a zvyšování tržního podílu u skupin „hvězd“ a „otazníků“. Postupně by některé výrobky z jmenovaných skupin měly převzít funkci zdroje zisku. Výrobky, které nám tento zisk dosud tvoří „peněžní krávy“, mohou již být ve fázi poklesu svého životního cyklu a dostávají se do skupiny „psů“. Výrobky ze skupiny „otazníků“ se díky investicím mohou dostat do skupiny „hvězd“. Finanční prostředky získané prodejem výrobků ze skupiny „psů“ by měly směřovat do některé ze dvou perspektivních skupin.Charakteristické je také, že skupina „psů“ a „peněžních krav“ se vyrábějí na zastaralém a méně výkonném zařízení, kdežto „otazníky“ a „hvězdy“ se vyrábějí na moderním výrobním zařízení s velkou finanční podporou."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45865fb216797.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bostonska_matice.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse