Referáty ekonomie

Název Goodness Staženo

Základy statistiky - vzorce

V práci jsou uvedeny vzorce potřebné pro výpočty z ekonomické statistiky – index proměnlivého a stálého složení, metoda postupného rozkladu, metoda ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

2050x

Makroekonomie - vzorečky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

1810x

Ekonomická angličtina - slovíčka

Tato práce obsahuje 421 slovíček, která jsou rozčleněna do několika podkapitol. Slovíčka jsou na vysokoškolské úrovni a jsou řazena podle abecedy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Ekonomické cizojazyčné práce

1660x

Regresní závislosti a časové řady

V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

941x

Statistika cen

Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém jsou vyřešeny dvě úlohy týkající se vývoje spotřebních cen, měření inflace a směnných relací. V první úlo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

810x

Bostonská matice

Práce se věnuje charakteristice bostonské matice spadající pod oblast mikroekonomie. V práci je tento ekonomický útvar představen a podrobně popsán i ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

615x

Dokonalá a nedokonalá konkurence

Práce se skládá z vypracovaných grafů celkových, průměrných a mezních nákladů v dokonalé a nedokonalé konkurenci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

591x

Ekonomická rovnováha - esej

V práci je představena definice ekonomické rovnováhy a nerovnováhy. Tato problematika je doložena vybranými pasážemi článků, které vyšly v časopise Eu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

530x

Makroekonomické veličiny

Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém je vyřešena úloha týkající se analýzy makroekonomických agregátních veličin. Úkolem je zvolit ze zadaných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

426x

Příklad využití metody linearní extrapolace na základě dvou údajů

Tato jednostránková práce se zabývá jedním konkrétním případem výpočtu režijních nákladů na rok 2001 za předpokladu, že se v tomto roce plánuje vyrob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

341x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]