Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Božena Němcová Babička

Božena Němcová Babička


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Babička od Boženy Němcové. Práce obsahuje například výčet hlavních a vedlejších postav, děj, hodnocení, úryvek, aj.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Literární směr
4.
Zajímavost
5.
Jazyk
6.
Přirovnání
7.
Hlavní postavy
8.
Další postavy
9.
Děj
10.
Hodnocení
11.
Úryvek
12.
Život autora
13.
Díla

Úryvek

"Božena Němcová - Babička
Literární druh: epika
Literární žánr: próza (román)
Literární směr: kolem roku 1830, za vlády Josefa II., Národní obrození
Zajímavost: Už přes 350 vydání se dočkalo toto vrcholné dílo – Babička.
Jazyk: lidový spisovnější na straně pobožných lidí ( např.: babička ), nespisovný u „normálních lidí“ ( paní Prošková )
nespisovný s vulgárními výrazy na straně mužů ( myslivec, mlynář ) samo sebou, že jim to bylo vytýkáno např.: Ty sprosťačko, co si myslíš, že jsme ňáké ledabylo !
archaický – zastaralý např.: „Dejž to Pánbůh !“ odpověděl tlampač za otce i syna.
Přirovnání: např.: Šla-li na trávu, zajisté se vyskytnul nablízku, zkrátka ať šla, kam šla, všude ji následoval jako stín.
přímá řeč: např.: Viktorka, když vešla mezi kamarádky a stala se zmínka o něm, říkala: “Co ten voják za mnou chodí? Ani nemluví, jako ten morous. Já se ho bojím. Když ho nablízku cítím, jako by po mně lezlo, a z těch očí jde mi hlava kolem.”
Dílo:
Babička
Hlavní postavy:
Babička - Magdaléna Novotná
Jan Prošek - babiččin zeť
Terezka - její dcera
vnoučata - Vilém, Barbora, Adélka, Jan
Viktorka - divoženka
Kristla - hospodské děvče
Míla - milý od Kristly
Tomeš a Tomšová - jejich přátelé
Ital - ten kvůli němu musel jít Míla na vojnu
Hraběnka Zaháňská - kněžna
komtesa"

Poznámka

Albrechtova střední škola

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5637ae726d531.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Bozena_nemcova_babicka.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse