Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Buddhismus a šintoismus

Buddhismus a šintoismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje buddhismu a šintoismu. Ve zkratce popisuje historii těchto dvou východních náboženství. Uvádí a charakterizuje základní pilíře jejich učení.

Obsah

1.
Buddhismus
1.1.
Čtyři vznešené pravdy Buddhismu
2.
Šintoismus

Úryvek

"Buddhismus vznikl v Indii kolem roku 500 oř,b, k,m kdy žil a učil Gautama Buddha (probuzený, osvícen).
Pro buddhistické učení (nazývané dharma) je charakteristický názor, že neexistuje žádné trvalé „já“. Buddhistické učení zdůrazňuje, že neexistuje vskutku nic, co by bylo trvalé - existuje pouze neustálá změna. Rodina, přátelé, majetek, dokonce i naše vlastní mysl podléhají neustálé změně a rozkladu. Přesto se k nim lidé mentálně a emocionálně poutají a tím trpí.
Buddha učil, že vzhledem k tomu, že pomíjivost je v životě člověka nezměnitelná skutečnost, můžeme být šťastni pouze tehdy, zbavíme-li se připoutanosti ke klamnému pojmu „já“ a „moje“. Takového odpoutání lze dosáhnout pomocí meditace. V buddhismu existuje pojem SAMSÁRY, věčného cyklu mezi smrtí a znovuzrozením, a KARMY, což je představa, že jedinci trpí následky svých minulých činů.

Čtyři vznešené pravdy Buddhismu
1. Celý život je utrpení
2. Utrpení je způsobeno připoutaností k pomíjejícím věcem
3. Utrpení ustane, jakmile ustane připoutanost
4. Existuje cesta, jak ukončit utrpení

Šintoismus
Šintó (posvátná cesta, „cesta bohů“) je náboženství vzniklé v Japonsku. Šintoisté se snaží získat zdraví, rozvoj a prosperitu uctíváním KAMI (božstvo, posvátná energie). Mnoho japonských bohů se popisuje jako kami; kami jsou také v posvátných stromech, skalách, vodopádech, horách, v císaři (do roku 1946, kdy se císař Hirohito vzdal všech nároků na božství), a v jiných význačných lidech. V šintoistických svatyních v celém Japonsku jsou místní kami. Šintoističtí kněží provádějí obřady očisty a obnovy; kami se o svátcích obřadně nosí ulicemi v mikoši neboli přenosné svatyni, a baví se různými ceremoniemi nebo usilovnými zápasy mladých mužů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: teox0005.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Buddhismus_sintoismus.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse