Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Budovy a jejich vybavení - podnikový management

Budovy a jejich vybavení - podnikový management


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje budovám a jejich vybavení z hlediska podnikového managementu. Popisuje budovy jako pasivní pracovní prostředky. Věnuje se charakteristice vybavení prodejních, kancelářských a speciálních prostorů. Opominuto není ani vnější prostředí, jednací místnosti, a moderní kancelářské prostředí. V závěru zmiňuje pracovní místo jako významný životní prostor.

Obsah

1.
Budovy
2.
Vybavení prodejních, kancelářských a speciálních prostorů
3.
Vnější prostředí, jednací místnosti
3.1.
Jednací místnosti
3.2.
Technické zázemí
4.
Kancelářské prostředí
5.
Pracovní místo jako významný životní prostor

Úryvek

"Jednací místnosti by měly svým vnějším vybavením navodit příjemnou pracovní atmosféru. Nejde pouze o čistotu a vnější vybavenost nábytkem, ale i o určité estetické nároky, např. květinovou výzdobu. Nemělo by jít v žádném případě o místnosti průchozí ani volně přístupné jiným a měly by umožňovat plnou koncentraci přítomných na vlastní jednání.
Řada firem, bank a jiných institucí vystavuje ve firemních prostorách vzácná umělecká díla. Ta působí esteticky a zároveň mají ukázat bohatství jejich majitelů. Hluboká křesla pro klienty v advokátních kancelářích v dřívějších dobách měla i psychologický efekt, protože rady poskytující advokát seděl vždy výše než ostatní. Jistě není vhodné, jsou-li části vybavení jednací místnosti označeny zřetelnými písmeny a inventárními čísly. Pro účastníky jednání by měla být k dispozici čistá a vybavená sociální zařízení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0012.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Budovy_a_jejich_vybaveni.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse