Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Buněčná stěna rostlinné buňky

Buněčná stěna rostlinné buňky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se zaměřují na téma buněčná stěna. Nejprve podávají základní informace, poté přechází na primární buněčnou stěnu a vznik sekundární buněčné stěny. Dále se zaobírají tloustnutím buněčné stěny, střední lamelou a nechybí zmínka o změnách, které mohou nastat v buněčné stěně během života buňky.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Primární buněčná stěna
2.1.
Vytvoření sekundární buněčné stěny
3.
Tloustnutí buněčné stěny
4.
Střední lamela
5.
Změny v buněčné stěně během života buňky

Úryvek

"Buněčná stěna rostlinné buňky

-nachází se na povrchu rostlinné buňky
základní funkce: a) chrání buňku
b) podmiňuje a udržuje tvar buňky
c) přispívá spolu s turgorem ke zpevnění protoplastu
-je tvořena celulózovými mikrofibrilami a amorfní hmotou→ hemicelulózy, pektiny, bílkovinami
-strukturou připomíná strukturu železobetonu: celulózové mikrofibrily→ ''železné pruty''
amorfní složky→ ''betonová výplň''
Primární buněčná stěna
- je tenká, pružná, najdeme ji u mladých a rostoucích buněk
-při růstu buněk dochází k plošnému růstu buněčné stěny, umožněno:
a)roztažitelnosti, pružnosti buněčné stěny
b)vsouváním nové hmoty do dříve vytvořené stěny
-po ukončení plošného růstu roste buněčná stěna do tloušťky=tloustnutí buněčné stěny
→ke staré vrstvě se postupně přikládají vrstvy nové a vytváří se- SEKUNDÁRNÍ BUNĚČNÁ STĚNA

Tloustnutí buněčné stěny
1)odstředivé- směrem ven→ je možné jen u buněk částečně nebo úplně volných
2)dostředivé-směrem dovnitř
a)pravidelné – dostředivé tloustnutí-téměř v celém rozsahu buněčné stěny, neztloustlá=tzv. tečky
-při silném tloustnutí buněčné stěny vznikají v místech teček kanálky
plazmodesmy=tenká cytoplazmatická vláken, spojují protoplasty sousedních buněk,
uskutečňuje se díky nim vzájemná výměna látek a komunikace mezi buňkami díky
tomu tvoří celá rostlina protoplazmatický celek
b)nepravidelné - dostředivé tloustnutí-na úzce omezených místech vnitřní plochy buněčné stěny,
ztloustlá místa jsou nápadná jako lišty různého tvaru:
-kroužky, šroubovice, rozvětvené

Střední lamela
-místo, kde se stýkají buněčné stěny sousedních buněk, obsahuje mezibuněčný tmel, ten podmiňuje
Soudržnost a pevnost rostlinných pletiv

Během života buněk může docházet v buněčné stěně k různým změnám:
-rosolovatění a slizovatění buněčné stěny
-ukládání různých látek do buněčné stěny:
1. impregnace-ukládání organických látek
a)dřevovinou – dřevnatění, větší pevnost
b)korkem - korkovatění k původní celulóze nebo zdřevnatělé stěně se přidávají nové vrstvy
korkové
c)kutinem- kutinizace -ukládá buď na povrchu celulózové buněčné stěny a tvoří kutikulu, nebo
proniká do buněčné stěny→ zkutinizované buněčné stěny
2. inkrustace-ukládání anorganických látek
- obvykle SiO2, CaCO3"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51915670a4363.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bunecna_stena_rostlinne_bunky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse