Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Buřiči - maturitní otázka

Buřiči - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje spisovatele, kteří se řadí mezi buřiče a to včetně jejich tvorby. U všech autorů je velmi stručně popsáno, čím se zabývali a výpis nejznámějších děl. Otázka je zpracována pro základní informace.

Obsah

1.
Stanislav Kostka Neumann
2.
Fráňa Šrámek
3.
Karel Toman
4.
František Gellner
5.
Viktor Dyk
6.
Petr Bezruč

Úryvek

"Karel Toman – básník a redaktor Národních listů, dobrodružné toulky po celé Evropě
Díla: 7 sbírek
Pohádky krve – vliv dekadence a symbolismu
Torzo života – lyrika erotická a revoltující
Sluneční hodiny, Melancholická pouť – prožitky z cest, tulácká zkušenost
Měsíce – 12 básní s obrazy proměn přírodního dění

František Gellner – kreslíř, karikaturista a ilustrátor, žurnalistický satirik, básník a prozaik. Padl v prvním roce války, narukoval na frontu do Haliče. Spolupracoval s Neumannem v Novém kultu a byl redaktorem Lidových novin.
Díla:
Po nás přijde potopa!, Radosti života – sbírky, doklad antiliterárního stylu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f9227068eaa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Burici.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse