Býčí skála


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Text zkratkovitě informuje o zeměpisné poloze Býčí skály a významných historických událostech s ní spojených.

Obsah

1.
Poloha
2.
Historické události

Úryvek

"Býčí skála

- ve střední části CHKO Moravský kras, severně od Brna – Josefské údolí mezi městečky Adamov a Křtiny
- s Rudickým propadáním – 2. nejdelší jeskynní systém v ČR – celková délka přes 13 km
- r. 1663 řeholník zábrdovického kláštera M. A. Visel – první zmínka
- 7.9. 1804 navštívena císařským párem
- od r. 1867 vykopávky Jindřicha Wankela – sídliště z paleolitu
- 1869 bratři Felklovi objev bronzového býčka
- další léta Wankel nález halštatského pohřbu
- na dně Předsíně
- více než 40 koster
- předměty doby bronzové
- 1920 vyčerpán sifon na konci Staré Býčí jeskyně -> Nová Býčí jeskyně + aktivní odtok Jedovnického potoka
- druhá světová válka – ve vstupních prostorách nacistická podzemní továrna -> nenávratně zničeno původní prostředí
- jeskyně navštěvovány v paleolitu, neolitu, eneolitu, d. bronzové, s. slovanské, středověku, novověku
- nejvíce artefaktů v Předsíni"

Poznámka

Rozsah práce je cca 1/2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x504a23cc35a60.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Byci_skala.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse