Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > C&A - retail management

C&A - retail management


Kategorie: Inovační management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poměrně stručně představuje historii slavné značky C&A, která se díky architektonickému řešení svých interiérů stala původně atrakcí, a později pojmem ve světě obchodu.

Obsah

1.
Oválná světelná geometrie
2.
Nová tvář C&A

Úryvek

"Osvětení se skládá z obvyklého fluoroscentního osvětlení - které zdůrazňuje design konstrukcí - s CDMT bodovými světly (70 wattů) připevněnými na zadních stěnách, které vyzdvihují do popředí zboží. Bodová světla mají tedy své vlastní elektronické loživo - relativně novou technologii pro vyrábění počáteční energie pro kovové aeroaolové lampy. „Toto značně zvyšuje efektivitu lamp“, vysvětluje Meffert. Elektronická loživa jsou dráze ke koupi než obyčejná zařízení, ale lampy, které se s nimi užívají spotřebují méně energie. Navíc, množství horka vyprodukovaného lampami vznětovanými elektronickými loživy je výrazně nižší - navzdory o mnoho vyšší světelné intenzitě. To šetří peníze za klimatizaci. Meffertovi výpočty dávají spotřebě 19 wattů na čtvereční metr tepelný výstup 19 wattů.
Lampy ve tvaru zvonu opatřují hlavní osvětlení. Transparentně světlé kryty zdobící tyto lustry dovolují nějakým 30 procentům světla utéci nahoru, zatímco 70 procent je nasměrováno dolů, aby osvětlovalo prostor přímo pod lustry. Všechno osvětlení - zahrnujíce i nízkovoltážní osvětlení přičleněné v malém prostoru stropu - je dodáváno jedním výrobcem, takže zajišťuje konsistentní odstín světla. Je to zvláště důležité pro kožené zboží mít osvětlení, které ukazuje opravdovou barvu a kvalitu.
Osvětlení používané u Geiera hraje svou roli ve vytváření celkového charakteru obchodu. „Mimochodem náš obchod je továrnou, aniž by byl příliš neosobní“, říká Stefan Geier, čímž trefuje hřebíček na hlavičku. Další věc, která mu dělá radost zcela jako byznysmenovy je, že horní mez účtu byla dodržena.

2. článek
Nová tvář C&A

Slavné logo C & A je od nynějška doprovázeno motem „Fashion for Living“ v teplém žlutém odstínu. Tato barva bude èásteènì zajišťovat urèitou kontinuitu a bude užívána na mnoha místech společnosti - v obchodech jako barva pozadí na panelech a pokynech nakupujícím. Cílem vedení firmy - která má účast na trhu ve třinácti zemích - je dosáhnout jednotného image všech poboček, v kontrastu jeho předchozí politice více decentralizovaného rozhodování. I když někteří ředitelé společnosti pro jednotlivé země nebyli úplně nakloněni těmto změnám, bylo míněno, že je nejvyšší čas pro nový společný design za účelem posílení značkového jměna C A - částečně s vizí vzrůstající konkurence obchodníků v textilním obchodě. Nové logo je citlivě vylepšenou verzí starého - které rozponává 90 - 98 procent nakupujících v Evropě. Přestože obsahující písmena C a A zůstává, značkové odstíny červené a modré byly lehce ztmaveny a podle společnosti mají lepší vizuální vliv díky vložení bílé obrysové linky."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0014.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
C_and_A.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse