Referáty inovační management

Název Goodness Staženo

Six Sigma

Práce pojednává o filosofii Six Sigma, objasňuje původ, popis, požadavky na způsobilost procesu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

449x

Organizace a řízení zdrojů IS/IT - outsourcing

Práce se zabývá organizací a řízením zdrojů IS/IT (Informačních systémů / Informačních technologií) - outsourcingem. Charakterizuje pojem IT outsourci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

257x

Baťův systém řízení

Seminární práce popisuje systém řízení firmy Baťa do roku 1939. V první části nastíňuje začátky a rozvoj podniku. V další kapitole pak organizační usp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

244x

Likvidace dřeva - problém a jeho řešení ve firmě

Práce se věnuje popisu problému likvidace dřevního odpadu v malé firmě a možnostem jeho řešení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

205x

Ekoprůmyslová revoluce - esej

Práce zabývající se problematikou ekoprůmyslové revoluce. Vysvětluje, co to je, proč vznikla. Je zde rozebráno devět důvodů, proč věnovat pozornost ži... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Management

202x

Projekt vývoje nového výrobku společnosti Mlékárna Kunín a.s.

Práce je projektem na vývoj nového výrobku společnosti Mlékárna Kunín. Přichází s náměty inovace, které dále rozebírá. Konkrétně usiluje o zavedení na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

154x

C&A - retail management

Práce poměrně stručně představuje historii slavné značky C&A, která se díky architektonickému řešení svých interiérů stala původně atrakcí, a později ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

124x

Olma: projekt do řízení inovací - absolventská práce

Práce se skládá ze dvou částí. První charakterizuje společnost OLMA a.s.. Druhá pak popisuje stávající výrobky a navrhuje zavedení výrobku inovovaného... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

110x

U.S. Steel Košice: změna image a firemní kultury - analýza slovensky

Práce pojednává o společnosti U.S. Steel Košice a změnách, která firma plánuje se změnou jednotné firemní kultury a image společnosti. S tím je spojen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Marketing, Public relations, Ekonomické cizojazyčné práce

105x

Inovace skladu a evidence skladovacího materiálu

Práce se zabývá inovací skladu a evidencí skladovacího materiálu. Popisuje inovační proces týkající se zavedení informačního systému na drobný hmotný ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management

97x
1  2  3  4  »