Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > CERTIS - systém mezibankovního platebního styku

CERTIS - systém mezibankovního platebního styku


Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Co je mezibankovní platební styk - charakteristika, plátce, příjemce. Základní principy systému CERTIS - systém je založen na následujících principech: brutto zúčtování v reálném čase, povinná přímá účast všech obchodních bank, přímé bilaterální vztahy mezi centrálou dané banky a zúčtovacím centrem ČNB, zúčtování probíhá na účtech mezibankovního platebního styku vedených v ČNB, neodvolatelnost položek akceptovaných zúčtovacím centrem, na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno debetní saldo, ČNB poskytuje obchodním bankám vnitrodenní úvěr na jejich plánovaný předpokládaný nedostatek prostředků zajištěný cennými papíry banky v systému SKD, nekryté platby nejsou ani realizovány ani odmítnuty, ale drženy ve frontě, zpracování různých typů transakcí, poskytování úvěru přes noc ze strany ČNB, zúčtovací centrum zpracovává pouze transakce v českých korunách. Účast v systému - přímí účastníci, třetí strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e8aee4a1286.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
CERTIS.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse