Referáty banky

Název Goodness Staženo

Bankovní dohled

Práce je shrnutím situace bankovního dohledu v České republice. V práci se objevují pojmy jako pravomoci bankovního dohledu, zákon o ČNB a zákon o ban... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

632x

Bankovnictví

Práce se zevrubně věnuje oblasti bankovnictví, jeho historii a současnému stavu. V práci jsou také představeny základní organizační struktury českého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

399x

Česká národní banka

ČNB - historie (některé parametry měnové odluky), funkce České národní banky: (10 nejzákladnější), nástroje bankovního dohledu, organizační struktura,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

301x

Bankovní produkty poskytované obchodními bankami

Práce je přehledem bankovních produktů, které jsou poskytovány obchodními bankami. Na začátku textu jsou vymezeny základní pojmy, s kterými autor prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

287x

Evropská centrální banka

Práce se zabývá popisem Evropské centrální banky, jejími cíli, úkoly, radou guvernérů, způsoby řízení, mechanismy kontroly, organizačními složkami.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

277x

Banky v ČR - esej

Jedná se o středoškolskou esej na téma bankovního systému a služeb v České republice. Autor představuje některé banky, jejich systém nebo strukturu.detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Banky

248x

CERTIS - systém mezibankovního platebního styku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

225x

Praní špinavých peněz

Práce pojednává o principech a systémech praní špinavých peněz. Nastiňuje nejobvyklejší a nejpoužívanější způsoby praní a jejich důsledky, a vysvětluj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

213x

Bankovní úvěry - determinace (druhy, příklady, kritéria)

Hlavní kritéria při rozhodování a poskytnutí úvěru jsou - návratnost úvěru, výnosnost úvěru. Výše úrokové míry z úvěru. Rozdělení úvěrů - podle splatn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

196x

Internetbanking

Práce je zaměřená na odvětví elektronického bankovnictví, a to internetbanking. Je zde popsáno co to internetbanking je, jaké jsou jeho specifika, výh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Internet

182x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]