Referáty banky

Název Goodness Staženo

Bankovní dohled

Práce je shrnutím situace bankovního dohledu v České republice. V práci se objevují pojmy jako pravomoci bankovního dohledu, zákon o ČNB a zákon o ban... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

575x

Bankovnictví

Práce se zevrubně věnuje oblasti bankovnictví, jeho historii a současnému stavu. V práci jsou také představeny základní organizační struktury českého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

390x

Česká národní banka

ČNB - historie (některé parametry měnové odluky), funkce České národní banky: (10 nejzákladnější), nástroje bankovního dohledu, organizační struktura,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

295x

Bankovní produkty poskytované obchodními bankami

Práce je přehledem bankovních produktů, které jsou poskytovány obchodními bankami. Na začátku textu jsou vymezeny základní pojmy, s kterými autor prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

284x

Evropská centrální banka

Práce se zabývá popisem Evropské centrální banky, jejími cíli, úkoly, radou guvernérů, způsoby řízení, mechanismy kontroly, organizačními složkami.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

274x

Praní špinavých peněz

Práce pojednává o principech a systémech praní špinavých peněz. Nastiňuje nejobvyklejší a nejpoužívanější způsoby praní a jejich důsledky, a vysvětluj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

212x

Bankovní úvěry - determinace (druhy, příklady, kritéria)

Hlavní kritéria při rozhodování a poskytnutí úvěru jsou - návratnost úvěru, výnosnost úvěru. Výše úrokové míry z úvěru. Rozdělení úvěrů - podle splatn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

194x

CERTIS - systém mezibankovního platebního styku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

193x

Internetbanking

Práce je zaměřená na odvětví elektronického bankovnictví, a to internetbanking. Je zde popsáno co to internetbanking je, jaké jsou jeho specifika, výh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Internet

175x

Stavební spoření - srovnání a princip

V práci je nejprve velmi podrobně charakterizováno stavební spoření, jeho princip, osoby, které mohou být účastníky, příspěvky státní podpory, výpověd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

172x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]