Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je vysvětlení principů a nejzajímavějších vlastností systému CORBA. V úvodu se autor zabývá vývojem distribuovaných systémů. Dále se věnuje historii a architektuře systému CORBA. Důležité termíny jsou v textu zvýrazněny a vysvětleny. V příloze se pak nachází seznam těchto termínů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj distribuovaných systémů
2.1
Monolitické systémy
2.2
Architektura klient/server
2.3
Distribuované systémy
2.4
CORBA
3.
Historie
4.
Architektura
4.1
Object Request Broker (ORB)
4.2
Interface Definition Language (IDL)
4.3
CORBA a komunikační model
4.4
CORBA a objektový model
4.5
CORBA klienti a servery
4.6
Skeleton serveru a stub klienta
4.7
CORBA services a CORBA facilities
5.
Jiná řešení
5.1
BSD sockets
5.2
Remote Procedure Call (RPC)
5.3
OSF Distributed Computing Environment (DCE)
5.4
Distributed Component Object Model (DCOM)
5.5
Java Remote Method Invocation (RMI)
6.
Závěr
7.
Apendix

Úryvek

„Distribuované systémy
Příchod Objektově Orientovaného Programování (OOP) znamenal další krok ve vývoji architektury aplikaci. Přidáním základních principům OOP jako encapsulation (zapouzdření), inheritance (dědičnost) a polymorphism (polymorfismus) vznikl z předchozího model distribuovaný. Místo rozlišování mezi vrstvami, si tento model představuje aplikaci jako objekty, které mohou používat služby nabízené jinými objekty v systému nebo samy tyto služby nabízet. Tato architektura může smazat rozdíly mezi klientem a serverem, neboť se objekt může chovat jako klient k jednomu objektu a zároveň být serverem pro jiné objekty. Distribuované systémy jsou v podstatě vícevrstevné klient/server systémy, kde počet různých klientů a serverů může být obrovský. Tento model je dnes vrcholem flexibility.
Architektura distribuovaných systémů dosahuje své pružnosti vyžadováním definice interfacu mezi komponentami (část systému např. nějaký objekt). Interface komponenty specifikuje ostatním komponentám, které služby komponenta nabízí a jak se mají používat.

Termín: Interface (rozhraní) definuje protokol komunikace mezi dvěma oddělenými komponentami systému. (tyto komponenty mohou být oddělené procesy, objekty, uživatel a aplikace -- jakékoliv oddělené jednotky, které spolu potřebují navzájem komunikovat). Interface popisuje, které služby jsou nabízeny a způsob jejich použití. V případě objektů může být interface množina metod definovaných objektem včetně počtu a typů parametrů.

Dokud zůstane rozhraní beze změn, může se implementace komponenty dramaticky měnit, aniž by to ovlivnilo jiné komponenty. Například u komponenty nabízející seznam zboží ve skladu, pokud se nezmění domluvené rozhraní, vůbec nezáleží, jakým systémem je databáze zboží provedena.
Kromě flexibility přineslo použití objektů také větší úroveň abstrakce a následně redukci složitosti, neboť zapouzdření izoluje programátora od detailů sytému. Také je možné skládat části aplikace z již existujících komponent. Distribuované systémy navíc poskytují dodatečné služby - tykající se bezpečnosti, uschování objektů nebo adresářové služby, které umožňují hledat jiné komponenty.

Termín: Directory services (adresářové služby) je sada služeb, které umožňují objektům (serverům, společnostem, lidem) se navzájem vyhledávat. Ne jenom typy objektů se mohou lišit, dokonce způsoby uložení těchto informaci mohou být různé. Například telefonní seznam se používá k hledaní telefonních čísel a adresář pro nalezení adres. Adresářové služby seskupují související informace dohromady (jako "žluté stránky").”

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text práce dosahuje cca 14 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2820
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse