Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > ČR a vládní krize 2005 - esej

ČR a vládní krize 2005 - esej


Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává a politickém prostředí v České republice se zaměřením na rok 2005 a problémy ve vládě. Esej je zahájena stanovením některých základních principů založených na Ústavě České republika, dále se věnuje velmi stručnému přehledu politických ději a změn od roku 1945 a poslední část práce je zaměřena na vládní krizi a osobnost Stanislava Grosse.

Obsah

1.
Stručná charakteristika principů politického systému ČR
2.
Historický vývoj od roku 1945
3.
Příčiny, průběh a následky vládní krize v roce 2005

Úryvek

" Po druhé světové válce připadla ČSR do sovětské sféry vlivu, což vedlo k posílení Komunistické strany Československa (KSČ), která v únoru 1948 provedla státní převrat a nastolila komunistickou diktaturu v čele s Klementem Gottwaldem. Pod silným sovětským vlivem prošla země od konce 40. do poloviny 50. let obdobím likvidace soukromého vlastnictví, přestavbou průmyslu, která vycházela vstříc sovětskému bloku, a vlnou represí, politických procesů, čistek a budování pracovních táborů. Roku 1960 byl stát přejmenován na ČSSR (Československou socialistickou republiku) a byla přijata nová ústava, zakotvující mimo jiné vedoucí úlohu KSČ. V 60. letech se postupně projevilo určité uvolnění v ideologické a kulturní oblasti a ve 2. polovině 60. let byl zahájen proces hospodářských a posléze politických reforem, vrcholících roku 1968 pokusem o nastolení demokratického modelu a tržní ekonomiky, který ale ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21.8.1968. Až po sametové revoluci roku 1989 byla zrušena vedoucí úloha KSČ a byl zahájen demokratizační proces. Napětí mezi Čechy a Slováky potom vedlo ke vzniku dvou samostatných republik: České (ČR) a Slovenské (SR). Dnes je představitelem státu prezident Václav Klaus, premiérem Stanislav Gross a stranou s největšími volebními preferencemi ODS."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4562d2690303c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
CR_a_vladni_krize_2005.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse