Referáty politologie

Název Goodness Staženo

Přímá volba prezidenta ano či ne? - esej

Tato esej byla zpracována jako zápočtová práce k předmětu Politologie na VSFS. Pojednává stručným způsobem o možnostech přímé volby prezidenta.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

609x

Politické strany a Národní fronta po roce 1948

Seminární práce seznamuje s politickou situací nejen před rokem 1948. Informuje o změnách po roce 1948. Zabývá se především novým politickým režimem, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

537x

Volby a volební systémy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

319x

Období třetí Československé republiky - esej

Práce se esejistickou formou věnuje období třetí Československé republiky. Nejprve charakterizuje tento pojem. Následně se zaměřuje na důvody spoluprá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

246x

Zahraniční politika Výmarské rebubliky - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

240x

Role policie ve společnosti

Seminární práce se zaměřuje na vztah policie a veřejnosti v České republice se zvláštním důrazem na postavení a úlohy policie v současném multikulturn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

237x

Terorismus

Práce se věnuje terorismus jako fenoménu v globální bezpečnosti,hodnoceny jsou jeho strategické principy a cíle. Opominuta není ani vysvětlení pojmu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

218x

Liberalismus vs. socialismus - esej

Jedná se o krátkou esej, která se věnuje autorovu zhodnocení rozdílů mezi liberalismem a socialismem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Sociologie

201x

Lobbing

Management v právní oblasti - lobbing: definice lobbingu, cíle lobbingu, kdo jsou lobbisté, problematika a fungování lobbingu v ČR, řešení do budoucna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

186x

Volební systémy

Práce zachycuje proces voleb v demokratických systémech. Autor začíná historií voleb, kde zmiňuje hlavní teoretiky. Stěžejní část je věnována současné... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

179x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]