Referáty politologie

Název Goodness Staženo

Přímá volba prezidenta ano či ne? - esej

Tato esej byla zpracována jako zápočtová práce k předmětu Politologie na VSFS. Pojednává stručným způsobem o možnostech přímé volby prezidenta.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

1034x

Politické strany a Národní fronta po roce 1948

Seminární práce seznamuje s politickou situací nejen před rokem 1948. Informuje o změnách po roce 1948. Zabývá se především novým politickým režimem, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

759x

Role policie ve společnosti

Seminární práce se zaměřuje na vztah policie a veřejnosti v České republice se zvláštním důrazem na postavení a úlohy policie v současném multikulturn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

551x

Liberalismus vs. socialismus - esej

Jedná se o krátkou esej, která se věnuje autorovu zhodnocení rozdílů mezi liberalismem a socialismem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Sociologie

527x

Hlavní politické ideologie

Práce nejprve seznamuje s významem pojmu ideologie a poté představuje nejrozšířenější a nejvlivnější politické ideologie posledních dvou století.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

458x

Globální terorismus

Práce z předmětu Právo bezpečnosti a obrany je sepsána jako odborná esej na téma globální terorismus. Pokouší se osvětlit některé základní aspekty ter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Globalizace

441x

Období třetí Československé republiky - esej

Práce se esejistickou formou věnuje období třetí Československé republiky. Nejprve charakterizuje tento pojem. Následně se zaměřuje na důvody spoluprá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

433x

Odkaz Tomáše Garrigue Masaryka dnešní době - úvaha

Práce se zabývá přínosem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka pro dnešní svět. Pomocí argumentů se autor snaží odstranit mýty, které pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

385x

Volby a volební systémy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

331x

Zahraniční politika Výmarské rebubliky - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

298x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]