Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > ČSR po první světové válce - encyklopedie českých dějin 24/30

ČSR po první světové válce - encyklopedie českých dějin 24/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje územní spory Československé republiky po první světové válce a politickou situaci do dvacátých let 20. století. Součástí práce jsou medailonky vybraných politiků a doplňující informace o pozemkové reformě a ústavě. Předchozí část série naleznete zde Cesta ke vzniku ČSR, zahraniční odboj a jeho představitelé - encyklopedie českých dějin 23/30 a následující zde ČSR v letech 1920 až 1939 - encyklopedie českých dějin 25/30.

Obsah

1.
Vyhlášení samostatného státu
2.
Mírové smlouvy
3.
Německé separatistické tendence
4.
Situace na Slovensku
5.
Podkarpatská Rus
6.
Konflikt s Polskem
7.
Území a obyvatelstvo ČSR
8.
Vlády
9.
Ústava
10.
Politický systém
11.
Důležité osobnosti
12.
Doplňující informace
12.1.
Vavro Šrobár
12.2.
Jiří Stříbrný
12.3.
Karel Kramář
12.4.
Pozemková reforma
12.5
Ústava

Úryvek

"Vyhlášení samostatného státu
Dne 28.10.1918 byl vyhlášen samostatný stát. Martinská deklarace (30.10.1918) žádá právo na sebeurčení slovenského národa a vyjadřuje vůli slovenského národa žít ve společném státě s Čechy. Na mírové konferenci v Paříži (1919) vítězné válčící státy s omezenými zájmy (tedy i ČSR) mohly jen přednést své požadavky. ČSR přebrala část dluhu Rakouska-Uherska, zaplatila rodový a státní majetek Rakouska-Uherska, zaplatila poplatek za osvobození a uhradila dluhy za legie.

Mírové smlouvy
ČSR uzavřela několik mírových smluv: versailleskou smlouvu s Německem (1919), saintgermainskou smlouvu s Rakouskem (1919), trianonskou smlouvu s Maďarskem (1920) a smlouvu s Polskem (1920) o rozdělení Těšínska.

Německé separatistické tendence
Krátce po vyhlášení republiky docházelo k německým snahám o odtržení. Sudetští Němci již dříve usilovali o vytvoření samostatných provincií z území, obývaných většinou německého obyvatelstva a jejich připojení k Rakouské republice. Tzv. Deutschböhmen s centrem v Liberci byla vyhlášena 29.10.1918 německými poslanci ve Vídni, schválena byla Národním shromážděním Rakouské republiky. V čele provizorní zemské vlády stáli zemští hejtmanové.
Na severní Moravě byl vyhlášen Sudetenland (30.10.1918), na jižní Moravě Deutschsüdmähren (3.12.1918) a v jižních Čechách Böhmerwaldgau (3.12.1918). Prohlásily se za součást Německého Rakouska, usilujícího o připojení k německé říši. Národní výbor československý rozkázal obsadit pohraničí vojensky, což se také stalo. Němečtí průmyslníci si nakonec uvědomili výhody příslušnosti ke státu, zůstal v nich však pocit nedobrovolnosti a hořkosti ze ztráty předchozí nadřazenosti.

Situace na Slovensku
Dramaticky se vyvíjela situace na Slovensku. Vedly se stálé spory o to, zda Maďaři mají či nemají vyklidit Slovensko. Ministr s plnou mocí Vavro Šrobár musel řešit špatnou situaci ve školství (neexistovala žádná vysoká či střední slovenská škola), byrokracie byla z velké většiny maďarská. V Maďarsku vznikla republika rad – diktatura sovětského typu, snažila se obnovit historické hranice Uher. Šrobár proto vyhlásil na Slovensku stanné právo a byl vydán rozkaz k obsazení území až k demarkační linii. Ta byla překročena, což se stalo záminkou k maďarskému útoku; maďarská Rudá armáda obsadila dvě třetiny Slovenska. V červnu 1919 se stanovily definitivní hranice mezi Maďarskem a ČSR a maďarská armáda opustila území."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f902994078a0.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
CSR_po_valce_enc_ces_dejiny.doc (107 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse