Název Goodness Staženo

Světové dějiny: Evropa a svět v období mezi světovými válkami - výukový list 13/18

Přehledný výukový list systematickou formou zobrazuje světové dění v posledním roce první světové války a v meziválečném období. Vhodné jak pro opakov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

234x

Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30

Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje změny v zemědělství a především rozvoj prů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

195x

Domácí a zahraničí odboj za druhé světové války - encyklopedie českých dějin 27/30

Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Mapuje domácí a zahraniční odbojové aktivity Čecho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

177x

České dějiny: Nejstarší osídlení našich zemí - výukový list 1/12

Přehledný výukový list systematickou formou zachycuje nejstarší období českých dějin. Od doby kamenné po zánik Velké Moravy seznamuje s nejdůležitější... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

172x

Pravěké osídlení českých zemí - encyklopedie českých dějin 1/30

Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Pokrývá vývoj člověka, hospodářství, společenského... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

162x

Světové dějiny: Pravěk a nejstarší světové civilizace - výukový list 1/18

Přehledný výukový list systematickou formou zpracovává středoškolské učivo dějepisu týkající se pravěku a nejstarších světových civilizací. Sleduje ob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

160x

Světové dějiny: Evropa a svět od počátku 20. století - výukový list 11/18

Přehledný výukový list systematickým způsobem mapuje události světové historie od konce 19. století po první rok první světové války. Vhodné jak pro o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

136x

Světové dějiny: Evropa a svět od počátku 17. století - výukový list 7/18

Přehledný výukový list chronologicky zachycuje významné události světových dějin od počátku 17. století do konce třicetileté války. Vhodné jak pro opa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

131x

Vídeňský kongres a období restaurace

Práce obsahuje odpovědi na otázky ke kapitole Vídeňský kongres a období restaurace podle učebnice dějepisu pro střední školy a gymnázia.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

123x

České dějiny: Lucemburkové - výukový list 3/12

Přehledný výukový list systematickou formou postihuje vládu Lucemburků na našem území. Od zániku přemyslovské dynastie přes působení Jana Lucemburskéh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

120x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]