Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > ČSR v letech 1920 až 1939 - encyklopedie českých dějin 25/30

ČSR v letech 1920 až 1939 - encyklopedie českých dějin 25/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Postihuje hospodářské a politické události a tendence v Československé republice 20. a 30. let a zakončuje se vznikem druhé republiky. Součástí textu jsou medailonky významných osobnostní doby. Předchozí část série naleznete zde ČSR po první světové válce - encyklopedie českých dějin 24/30 a následující zde Protektorát Čechy a Morava - encyklopedie českých dějin 26/30.

Obsah

1.
Vznik KSČ
2.
Vlády
3.
Zahraniční orientace
4.
Politické strany
5.
Hospodářská krize
6.
Německé odstředivé tendence
7.
Karlovarské požadavky
8.
Mise lorda Runcimana
9.
Mnichov a druhá republika
10.
Doplňující informace
10.1.
Antonín Švehla
10.2
František Udržal
10.3
Tomáš Baťa
10.4.
Jaroslav Preiss
10.5.
Složení obyvatelstva

Úryvek

"Vznik KSČ
V roce 1920 došlo k rozkolu v sociální demokracii, skupina levice vedená Bohumilem Šmeralem se snažila o uplatňování komunistických idejí. Spory, vzdorosjezdy, stávky apod. nakonec skončily odchodem levice ze sociální demokracie a ustavením komunistické strany (1921). Vznikla podle instrukcí Komunistické internacionály, byla to nestátotvorná strana (nestala se členem žádné vládní koalice).

Vlády
Úřednickou vládu J. Černého (1920-1921) vystřídala vláda E. Beneše (1921-1922), 1922-1925 měla v rukou moc vláda všenárodní koalice (předsedal jí A. Švehla). Podařilo se stabilizovat hospodářství a dosáhnout 80% úrovně předválečného stavu. Hospodářská krize (1921-1923), která postihla celou Evropu, byla hladce vyřešena. Deflační politika finančníka E. Rašína zhodnotila korunu a pomohla hospodářskému vzestupu. Rašín podlehl v roce 1923 atentátu. Byl přijat zákon na ochranu republiky, který mířil proti fašizujícím a bolševickým hnutím.
Odstředivé tendence sociálních demokratů a socialistů vedly k demisi vlády. Parlamentní volby v roce 1925 posílily agrárníky a katolíky, naopak národní demokracie a sociální demokracie ztratily voliče. Slovenská ľudová strana se radikalizovala. V pořadí již třetí Švehlova vláda (1926-1929) spočívala na koalici občanských stran (agrární, lidovci, živnostenská, dvě německé strany), v opozici se nacházeli sociální demokraté a národní socialisté. Vláda přijala několik zákonů, které vzbuzovaly nelibost: zákon o pevných agrárních clech (nevyhovoval exportnímu průmyslu), kongruový zákon (odporoval zásadě odluky církve od státu), zákon o jednotné organizaci státní správy (znemožnil samosprávnost převážně německého Slezska), daňová reforma.

Následovala vláda Františka Udržala, představitele hradního křídla agrární strany. Došlo k rozkolu uvnitř KSČ: Gottwald prosazoval agresivní bolševizaci a byl nekriticky závislý na Kominterně. To vzbudilo odpor těch, kteří nechtěli rozbití republiky, a proto ze strany odešli. Roku 1925 Československo dosáhlo objemu předválečné průmyslové výroby, národní důchod ČSR zařadil mezi středně hospodářsky rozvinuté státy (před Rakouskem, Itálií,…). Životní úroveň i na Slovensku byla vyšší než před válkou. Bylo to období výrazné konjunktury; vznikaly nové závody, uplatňovala se vyspělejší technika a nové metody řízení (Baťa, Škodovka), klesala nezaměstnanost."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f902c0c6284a.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
CSR_20_30_leta_enc_ces_dejiny.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse