Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Časová hodnota peněz

Časová hodnota peněz


Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice časové hodnoty peněz. Zabývá se jednoduchým a složitým úročením, definuje úročitele, i střadatele. Vše názorně demonstruje na příkladech a výpočtech.

Obsah

1.
Úročení
1.1.
Jednoduché a složité
1.2.
Úročitel
1.3.
Střadatel
1.4.
Fondatel

Úryvek

"Časová hodnota peněz
Úrokový počet
Úvěr je dočasné poskytnutí peněz nebo zboží se stanovenou splatností
Úrok je částka placení za poskytnutý úvěr
Úroková míra v % vyjadřuje kolik je třeba zaplatit za úvěr ve výši 100 peněžních jednotek
Úrokovací období – v tomto období jsme povinni zaplatit úrok
Roční úrokovací období P.A
Měsíční úrokovací období P.M

Úrokování jednoduché a složité
I – úroková míra
Jednoduchý úrok z původně zapůjčené částky
Úročitel
- pomocí úročitele lze stanovit jakou hodnotu získá určitá částka peněz v N-t úrokovací období byla-li jednorázově uložena při určité úrokové míře
úročitel = (1+i)n = r n
počet období
úroková míra
Jn (jistina) = Jo(1+i) n
úročitel

J3 = 100 (1+0,1)3 =100 * 1,331 = 133,1

Převrácená hodnota úročitele = odúročitel 1
(1+i)n

-umožňuje stanovit hodnotu, kterou je nutno uložit na počátku období, abychom na konci n-tého období dosáhli při dané úrokové míře i požadované částky

1
Jo=Jn *

Jo= 133,1* 0,7513 = 100 kč
Jn = 100 000 * 5560
Jn= 556 000 Kč"

Poznámka

Práce obsahuje vzorce a výpočty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a65dab9bbc1.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Cas_hodn_penez.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse