Referáty finance

Název Goodness Staženo

Výkaz zisku a ztráty

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

2777x

Peníze: základní pojmy

Seminární práce vymezuje základní pojmy spjaté s problematikou peněz a směny. Věnuje se mincím, papírovým a elektronickým penězům, charakterizuje peně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

230x

Příklad na úročení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

209x

Časová hodnota peněz

Tato práce se věnuje problematice časové hodnoty peněz. Zabývá se jednoduchým a složitým úročením, definuje úročitele, i střadatele. Vše názorně demon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

207x

Náhodný diskontní faktor - esej

Jedná se o práci esejovitého charakteru, která se věnuje tématu náhodného diskontního faktoru a možnostem jeho vyjádření v podobě několika druhů model... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

206x

Vznik a řízení finančních rizik

Tato práce se zabývá problematikou vzniku a řízení finančních rizik. Popisuje, jak rozpoznat blížící se finanční krizi, i jaké jsou její vnější projev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

168x

Finanční leasing

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

152x

Historický vývoj peněz

Práce provádí dějinami vývoje peněz a seznamuje ho s jeho jednotlivými stádii.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

131x

Leasing, kalkulace leasingových operací

Práce seznamuje s podstatou a základními formami leasingu. Důraz je kladen především na charakteristiku investování a odpisování při leasingu. Zabývá ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

129x

Investiční rozhodování

Charakteristika investičního rozhodování - makroekonomický pohled, dynamika, kapitálové plánování, investiční politika, investiční strategie, předinve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

129x
1  2  3  4  5  6  7  »