Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Časová řada poptávky po výrobku - příklad z ekonometrie

Časová řada poptávky po výrobku - příklad z ekonometrie


Kategorie: Finanční matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o příklad z ekonometrie na téma časová řada poptávky po určitém výrobku. Práce určuje nejvhodnější typ trendové funkce (Gompertzova křivka), a vyrovnání této řady vhodnou funkcí. Uvádí prognózu pro následující období. Závěr graficky znázorňuje časovou řadu.

Obsah

1.
Časová řada poptávky po určitém výrobku v 15 týdnech po sobě
1.1.
Určení nejvhodnějšího typu trendové funkce (Gompertzova křivka)
1.2.
Vyrovnání řady použitím vhodné funkce
1.3.
Prognóza poptávky pro 16. týden
1.4.
Grafické znázornění řady

Úryvek

"Úkol 2: Vhodnou funkcí tuto řadu vyrovnejte.
 metoda vybraných bodů [y3, y8, y13]

yt (y3) = 214
yt+m (y8) = 2297 t = 3 m = 5
yt+2m (y13) = 4888

log yt+2m – log yt+m log 4888 – log 2297
a1 = n / 3 ---------------------------- = 5 ---------------------------- = 0,795309998
log yt+m - log y t log 2297 – log 214

log at+m – log yt 1,03074722
log a0 = ----------------------- = ------------------------------- = -3,0052283 ……a0 = 0,000988
a1t * (a1m – 1) 0,79533 * (0,79535 – 1)
log k = log yt – a1t log a0 = 2,33041377 – 0,503028912 * (-3,0052283) ……..k = 6 953,245

Úkol 3: Proveďte prognózu poptávky pro 16. týden
Tt = k * a0(a1)t = 6 953,245 * 0,000988(0,79531)16 = 5 823,6176"

Poznámka

Práce je založena na tabulkách, grafech a výpočtech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fin_mat0004.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Cas_rada_poptavky.rtf (291 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse