Referáty finanční matematika

Název Goodness Staženo

Časová řada poptávky po výrobku - příklad z ekonometrie

Jedná se o příklad z ekonometrie na téma časová řada poptávky po určitém výrobku. Práce určuje nejvhodnější typ trendové funkce (Gompertzova křivka), ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

548x

Sezónní složka objemu přepravy - příklad z ekonometrie

Tato práce obsahuje příklad z ekonometrie, který rozebírá sezónní složku objemu přepravy v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995, a to pomocí aditi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

446x

Fiktivní finanční analýza

Jedná se o vypracovanou fiktivní finanční analýzu průběhu splácení úroku a úvěru u 3 bank - Komerční banka, ČSOB a E-Banka. Informace jsou zpracovány ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

273x

Ekonometrie - příklady

Práce obsahuje vypracované příklady z ekonometrie. První příklad uvádí vývoj obratu zahraničního obchodu firmy v posledních 13 letech. Druhý se věnuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

132x

Splácení úvěru

Práce se zabývá splácení úvěru. Uvádí problematiku úvěru a jeho umořování, umořovací plány. Rozebírá splácení úvěru stejnými splátkami (konstantní anu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

115x

Základy firemních financí: vypracované příklady z MU

Práce obsahuje tři vypracované příklady ze základů firemních financí vyučovaných na Masarykově univerzitě. Součástí práce jsou i zadání jednotlivých p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika, Podniková ekonomika

109x

Výběr nejvhodnějšího MP3 playeru dle fuzzy logiky

Práce vybírá nejvhodnější MP3 player pomocí fuzzy logiky, což je podobor matematiky odvozený od teorie fuzzy množin, ve kterém se logické výroky ohodn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

84x

Časová řada vývoje obratu z prodeje zahraničního obchodu - příklad z ekonometrie

Zadání práce tkví v časové řadě vývoje obratu z prodeje zahraničního obchodu. Uvádí základní charakteristiky této řady. Vyrovnává řadu pomocí exponenc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

40x

Vyrovnání řady vývoje obratu z prodeje cementu pomocí lineárního a kvadratického trendu, logistický trend - ekonometrie

Práce se věnuje rozboru vyrovnání řady vývoje obratu z prodeje cementu pomocí lineárního a kvadratického trendu, a všímá si trendu logistického. Uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

33x

Kvantitativní metody v rozhodování - řešené příklady

Práce obsahuje čtyři praktické příklady využívající kvantitativních metod. Příklady se týkají problematiky lineárního programování (konkrétně směšovac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

28x
1  2  »