Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Centrální limitní věta - definice

Centrální limitní věta - definice


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je představena centrální limitní věta spolu s definici, vysvětlením a komentářem na závěr.

Obsah

1.
Definice
2.
Vysvětlení
3.
Komentář


Úryvek

"Centrální limitní věta (Laplace):
Součet dostatečného množství hodnot s prakticky libovolným (ale stále, stejným) rozdělením má normální rozdělení.

Z principu centrální limitní věty ve statistice vyplývá:

1. Rozdělení průměrných hodnot znaku v podskupinách aproximuje k normálnímu rozdělení, a to tím více, čím je rozsah podskupin vyšší.

2. Střední hodnota rozdělení průměrných hodnot znaku v podskupinách se rovná střední hodnotě jednotlivých hodnot ( )."

Poznámka

Velmi stručná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4546357d0a1be.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Centralni_limitni_veta.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse