Referáty matematika

Název Goodness Staženo

Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel - řešené úlohy

Práce obsahuje soubor devíti řešených příkladů zaměřených na problematiku nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Po zadání fo... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Matematika

1223x

Neurčitý integrál – metoda substituce (řešené příklady)

Práce obsahuje 20 ukázkových příkladů řešených pomocí metody substituce, jsou zde využity polynomické funkce, racionálně lomené funkce, goniometrické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

899x

Rozhodovací matice a způsoby rozhodování

Tato práce se zabývá rozhodovací maticí a způsoby rozhodování. Obsahuje zadání, i řešení. Veškerou problematiku demonstruje na názorných tabulkách. detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

573x

Pomůcka na limity a integrace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

395x

Konstrukce a analýza histogramu

Práce charakterizuje histograma a popisuje krok za krokem postup k jeho sestavení. V závěru se věnuje tomu, jaký způsobem histogram analyzovat a čeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

323x

Teoretické vyhodnocování funkcí - hodnotová analýza

Práce se zabývá teoretickým vyhodnocováním funkcí. Popisuje elaborát, jehož cílem je vyzkoušení si jedné z nejjednodušších exaktních metod optimální v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

317x

Pravděpodobnostní nebo rozhodovací stromy

Tato práce se zabývá pravděpodobnostními a rozhodovacími stromy. Obsahuje zadání, i řešení. Problematiku demonstruje na názorném schématu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Statistika

314x

Statistika, pravděpodobnost - řešené příklady

Jedná se patnáct řešených příkladů ze statistiky a prevděpodobnosti. V práci nelaznete binomické rozděleni, poissonovo rozdělení, geometrické rozdělen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

280x

Centrální limitní věta - definice

V práci je představena centrální limitní věta spolu s definici, vysvětlením a komentářem na závěr.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

216x

Příklad na vytvořující funkce

Tato práce obsahuje řešený příklad na vytvořující funkce. Zabývá se určením počtu všech k-místných přirozených čísel, která jsou tvořena pouze sudými ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

209x
1  2  3  4  5  »