Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čerpadla, a.s. - prezentace firmy

Čerpadla, a.s. - prezentace firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato prezentace představuje firmu Čerpadla a.s., věnuje se její organizaci a jakostní politice.

Obsah

1.
Představení firmy
2.
Organizační schéma společnosti
3.
Mapa procesů
4.
Matice odpovědnosti
5.
Politika jakosti firmy

Úryvek

“ Matice odpovědnosti
Politika jakosti firmy
Každý zaměstnanec musí mít na zřeteli profilovat firmu Čerpadla jako společnost poskytující špičkové výrobky a špičkové služby. Jakost je náš prioritní parametr.
Hlavním měřítkem naší práce je spokojenost zákazníků.
Obchodní hledisko zahrnuje především dodávky v přijatelných termínech. Každá dodávka by měla být doporučením pro další obchod.
Každý zaměstnanec má za povinnost se soustavně vzdělávat. Vysoká úroveň technických, jazykových i dalších znalostí je vizitkou pracovníků společnosti. Vedení firmy motivuje své zaměstnance ke zvyšování kvalifikace.
Všichni zaměstnanci se budou podílet na udržení a rozvoji systému managementu jakosti dle norem ISO řady 9001:2000
Stanovených záměrů dosahujeme dobrou vnitřní organizací práce, dodržováním zákonných a závazných předpisů, vzájemnou spoluprací a vůlí každého pracovníka provádět veškeré činnosti své práce v součinnosti s politikou jakosti firmy.
Vedení firmy se zavazuje k tomuto účelu vyčlenit hmotné zdroje i pracovní kapacitu.
Cíle jakosti
Dlouhodobé úkoly, zaměřené na zdokonalení organizace, ekonomiky, komerčních výsledků, fungování procesů a v konečném efektu na jakost a zvýšení spokojenosti zákazníků
Tyto cíle stanovuje vedení společnosti, přičemž uplatňuje k jejich zajištění osobní termínovou odpovědnost.
Vedení společnosti kontroluje dosahování cílů na svých poradách a při příležitosti přezkoumání systému managementu vedením.
V některých případech zahrnuje hodnocení tohoto způsobu plánování jakosti prostřednictvím interních auditů.
Detailní cíle spojené s přímými požadavky na výrobky a jejich kritéria plnění jsou stanoveny v příslušných pracovních postupech a směrnicích, jakož i v obchodní, technické a dodavatelské dokumentaci."

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt). Obsahuje fotografie, schéma a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efad2509ddc.zip (168 kB)
Nezabalený formát:
Cerpadla_a.s..ppt (272 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse