Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Certifikace výrobků

Certifikace výrobků

Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje certifikaci jako způsobu celosvětového sjednocení technických parametrů výrobků a způsobů a metod jejich ověřování. Popisuje důvody zavedení certifikace a mezníky v jejím vývoji v Československu a ČR. Definuje základní pojmy certifikace a vymezuje její základní pojetí a záměry v rámci EU a světa. V závěru je uveden postup certifikace v textilním průmyslu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie certifikace
3.
Certifikace a obchod
4.
Charakteristika zásad certifikace
4.1
Pojmy v certifikaci
5.
Pojetí a záměry certifikace
5.1
Potřeba evropské organizace pro certifikaci a zkušebnictví
5.2
Hlediska globálního přístupu ke zkušebnictví a certifikaci
6.
Příklad Povinné certifikace v textilním průmyslu
7.
Závěr

Úryvek

“ÚVOD

1.1 Historie certifikace

Vědeckotechnický pokrok a obrovský vzrůst výměny zboží v tomto století velmi zvýraznil nutnost spolupráce na celosvětové úrovni. Proto je tedy nutné jednotně definovat technickou úroveň výrobků, jejich parametry, vlastnosti a také jednotně stanovovat způsoby a metody jejich ověřování. V těchto souvislostech se často vyskytují termíny certifikace a certifikát.
Certifikát - slovo latinského původu a znamená potvrzení, vysvědčení o určitých skutečnostech např. zkoušce, původu zboží, kvalifikaci, existenci závazku proti třetí osobě. Tento termín dostal zejména s rozvojem průmyslové výroby zvláštní význam. Již v minulém století byly na našem území vydávány certifikáty o tlakové zkoušce parních kotlů a tyto certifikáty byly předpokladem pro jejích používání podle nařízení 113 ř.z. z roku 1871. V oblasti průmyslové výroby byl takovýto požadavek zaměřen tam, kde se vyskytovala možnost vzniku určitého nebezpečí nebo ohrožení zdraví.
V tomto směru certifikace byla a je vždy účinným nástrojem těchto snah, což ostatně konstatuje i Evropská unie. Certifikace a hodnocení shody bylo vždy neoddělitelně spjato s potřebou experimentálního ověření výrobku a tudíž s potřebou budovat zkušebny a zkušební systémy tuto činnost zajištující. Jelikož mnohdy šlo o nákladná zařízení vyžadující značné finanční prostředky, bylo nezbytné prostředky sdružovat a umožnit tak ověřování a zkoušení i těm, kdo na nákladné vybavení neměli. Takové ověřování je tedy spjato s definováním požadavků, především v normách nebo jiných normativních dokumentech.
Nutno zdůraznit skutečnost, že již po vzniku československého státu v roce 1918 byla na našem území věnována normalizaci a zkoušení velká pozornost. V popředí těchto aktivit stála a stojí u nás elektrotechnika, která vydávala od roku 1920 elektrotechnické normy, a to ještě před vznikem čs. normalizační společnosti v roce 1922. Již v roce 1926 položila základ nezávislého elektrotechnického zkušebnictví. V rámci těchto činností a na základě státní autorizace v roce 1934 byla vydávána osvědčení a výrobky byly označovány kontrolní značkou ESC v ovále.
Od roku 1929 se také zúčastňuje mezinárodní činnosti, která vyústila později v mezinárodní certifikací systém v rámci CEE, který byl nazván „Schéma CB“ (někdy též „Program CB“); ani ten však nevznikl bez přípravy. Po celou dobu existence CEE se hledaly cesty, jak mezinárodně realizovat výsledky zkoušek členských zkušeben. První pravidla byla vypracována v roce 1950. Systém byl nazván RLB (Reciprocal Licensing Body) - Systém vzájemného uznávání osvědčení, založeného na zkouškách národní zkušebny a dalších dvou zkušeben členských zemí. Pro složitost systému nedošlo k jeho rozvinutí.
Teprve po přepracování pravidel vznikl v roce 1961 regionální evropský systém CEE-CB (Certification Body), který rozvinul svou činnost a v současné době byl převzat do Mezinárodní elektrotechnické komise (1EC) jako Systém IECEE-CB (Schéma CB). Československo bylo jedním ze zakládajících clenu tohoto systému.
Systém vyřešil řadu organizačních vztahů a pravidel. Některé legislativní otázky na mezinárodní úrovni a byl dlouho jediným fungujícím certifikačním systémem v elektrotechnice na mezinárodní úrovni. Mezitím se tyto problémy začaly studovat velmi intenzívně v rámci ISO a jiných mezinárodních organizací orgánu jako EHK-OSN, GATT, ILAC aj. Zejména je jim věnována velká pozornost v EU v souvislosti se schématy (moduly) pro hodnocení shody. což je v současné době v popředí zájmu ve vztahu k volnému pohybu zboží na evropských a také celosvětových trzích.
Ani na území bývalého československého státu nezůstaly tyto činnosti bez odezvy. Od roku 1945 byla vydána řada vyhlášek a posléze v roce 1968 zákon 30 o státním zkušebnictví, které se touto problematikou zabývaly.
Česká republika se od svého vzniku do tohoto trendu zapojila a převzala tyto aktivity zejména s ohledem na blízkou perspektivu vstupu do Evropské unie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11278
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse