Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Červencová revoluce a vznik Belgie

Červencová revoluce a vznik Belgie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky z hodin stručně zachycují pozadí a průběh červencové revoluce i vzniku Belgie. Součástí je i zmínka o zformování Svaté aliance.

Obsah

1.
Červencová revoluce
2.
Vznik Belgie
3.
Vznik Svaté aliance

Úryvek

"ČERVENCOVÁ REVOLUCE A VZNIK BELGIE

- 1814- nástup Ludvíka XVIII.
- Za jeho vlády je Francie Konstituční monarchií (zachována rovnost občanů před zákonem, nebyly obnoveny výsady šlechty a duchovenstva…)
- Volili jen bohatí lidé
- 1824- nastupuje jeho bratr Karel X.
- přesný opak Ludvíka- snaží se o navrácení absolutismu (omezování svobod, vydán zákaz na kritiku církve)
- 1830- rozhoduje o rozpuštění sněmovny a zavedení cenzury => vzpoury => 26. 7. 1830- lidé vycházejí do ulic, staví barikády => 28. 7. přešli do útoku a dobili radnici a vojenskou zbrojnici => 30. 7. Karel prchá z Paříže a dožil v Praze
- na trůn povolán Ludvík Filip z rodu Bourbonů
- jeho vláda se nazývá Červencová monarchie (navrácení občanských svobod, podpora podnikání, dochází ke snížení volebního censu)
- vládla tu hlavně bohatá buržoazie- zbytek obyvatelstva není spokojen => sociální napětí => vznik socialistického učení (představitelé např: Saint Simon, Louis Blanc)

VZNIK BELGIE

- 1814- 1815- Vídeňský kongres
- rozhodl, že se J. a S. Nizozemí spojí => Nizozemské království
- v čele protestantský král Vilém I.
- Centralismus
- Úřední jazyk Nizozemština
- Preferování Kalvinismu
- Útisk katolíků
- Nerovnoprávní zastoupení v parlamentu => nespokojenost části Nizozemí
- Pod dojmem revoluce ve Francii => Belgická revoluce
- Král se snaží povstání potlačit- Svatá Aliance nezasahuje
- Belgie- na konstituci v Londýně usneseno, že Belgie bude samostatná konstituční monarchie
- 1831- králem se stává Leopold I.
- Mají ústavu
- Velmi liberální stát
- Azyl pro emigranty
- Hospodářský rozmach
- Nakonec všichni spokojeni
- 1848- všude kolem revoluce, ale v Belgii klid

VZNIK SVATÉ ALIANCE

- založena zakládací listinou- Alexandr I., František I., Fridrich Vilém III. z Pruska
- 1820- sešli se v Opavě
- kongres, který rozhodl o zakročení v Itálii a ve Španělsku proti revolučnímu hnutí"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bb3386c8d2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cervencova_revoluce_vznik_Belgie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse