Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Češi za první světové války

Češi za první světové války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky probírají zejména politickou, ale také hospodářskou situaci českých zemí za první světové války do ledna 1917.

Obsah

1.
Češi za první světové války

Úryvek

"ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

- České země po dlouhodobém období míru (poslední 1866- Pruskorakouská válka), nejsou připraveny na válku, Češi na rozdíl od Němců odmítají bojovat => dezerce (bouře)- vrchní velitel si stěžuje na Čechy (1915- na ruské frontě dezertoval celý český pluk)
- ve vnitrozemí RU veškeré hospodářství podřízeno válce- vzrůst průmyslu, ale dochází suroviny => krize => přerozdělování potravin atd…
- České země před válkou nejvyspělejší- dodávají obilí, brambory a maso (na příděly)- stávají se obilnicí
- Časem na příděl i uhlí a textil
-  nepokoje, demonstrace => jídlo se musí vybírat vojáky
-  rakouská vláda ruší základní svobody (zákaz demonstrací , stávek, svobody slova, cenzura tisku, do úředního jazyka se vrací němčina)
-  před válkou čeští politici souhlasí s válkou, chtějí federalizaci RU = všechny státy stejné postavení (i Čechy)
- Karel Kramář- chtěl rozbít RU a vytvořit Slovanský stát, kterému by vládli ruští Romanovci = austroslavismus
- Tomáš Garrigue Masaryk
- Navrhoval rozpad RU a chce vytvořit samostatný československý stát
- 1) potřebuje podporu Dohodových mocností
- 2) museli se podílet na porážce RU
- vypracoval projekt nezávislosti 1), 2)
- ostatní politické strany chtějí jednotné RU
- zákaz českých spolků, novin, knih s českou tématikou
- ze strany RU vlády sílí tlak X českým zemím
- zatýkáni novináři, spisovatelé, představitelé živnostenské banky
- podzim 1914- Václav Klofáč = předseda Národně sociální strany, zatčen
- listopad- 1. rozsudky smrti
- zatčeni i K. Kramář a Alois Rašín- odsouzeni k oběšení, ale nebyli popraveni (vykonání oddalováno)
- listopad 1816- umírá František Josef I.
- nový císař- Karel I. jim dal milost
- TGM- připravuje revoluci- odjíždí do zahraničí- snaží se získat podporu mocností Dohody- zatím nesouhlasí
- nápad- musíme se zviditelnit- podpora krajanských spolků- pomoc finanční i morální
- v zahraničí 2 mil. emigrantů
- z představitelů krajanských spolků zakládá „Národní komitét“
- poprvé vystoupil při výročí upálení Jana Husa (6. 7. 1915) v Ženevě- oficiálně vyhlásil boj RU
- 1915- odchází do zahraničí také Edvard Beneš, TGM, Milan Rastislav Štefánik
- M. R. Štefánik
- slovenský astronom žijící ve Francii
- hl. cíl: rozbití RU, vytvoření armády- československé legie
- nejdříve vznikají ve Francii (100 tis.) , pak v Rusku (60- 70 tis.) , Itálie (10 tis.)
- 1917- bitva u Sborova (vých. fronta)- významný zásah Českých legií
- bitva u Bachmače
- Záp. fronta- Arras
- 1916- nástup Karla I.- snaha obnovit parlament
- čeští poslanci stále věří v možnost vytvoření federalizovaného Rakouska
- leden 1917- Čeští poslanci odsoudili TGM a Dohodu"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cd56a5a91b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cesi_za_prvni_svetove_valky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse