Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká dramatická tvorba 20.století - maturitní otázka

Česká dramatická tvorba 20.století - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá českou dramatickou tvorbou 20. století. Je rozdělena na 2 části, přičemž první polovina se zabývá domácí tvorbou do roku 1945, a druhá po roce 1945. Jmenuje nejvýznamnější autory a jejich díla, která velmi stručně charakterizuje. Popisuje tehdejší divadelní situaci.

Obsah

1.
Tvorba do roku 1945
1.1.
F.X. Šalda
1.2.
Fráňa Šrámek
1.3.
Bratři Čapkovi
1.4.
Jiří Mahen
1.5.
Voskovec a Werich
1.6.
Emil František Burian
2.
Tvorba po roce 1945
2.1.
Jan Drda
2.2.
Pavel Kohout
2.3.
Oldřich Daněk
2.4.
František Hrubín
2.5.
Milan Kundera
2.6.
Václav Havel

Úryvek

"Ze starší generace působil na mladé umělce 20.let Jiří Mahen, jehož pracovní aktivita se vázala k Brnu. K jeho nejlepším pracím z dvacátých let patří komedie Ulička odvahy a pohádková fantazie Nasreddin čili Nedokonalá pomsta. Mahenův soubor šesti poetizovaných filmových libret Husa na provázku dalo o 40 let později název brněnskému divadlu, které se tím přihlásilo k Mahenovu divadelnímu odkazu.
Ve dvacátých letech se formuje i divadelní avantgarda. Souvisí s činností Devětsilu, ovlivňuje ji rozvoj filmu a vznik malých divadel v celé Evropě. U nás vzniká Osvobozené divadlo. V roce 1927 přešli po velkém úspěchu 3 soukromých představení Vest pocket revue pod hlavičkou Osvobozeného divadla Jiří Voskovec a Jan Werich. Vest pocket revue (tj. revue vytažená z kapsičky u vesty) stavěla na intelektuální jazykové komice, parodovala vlastenčení, sentimentalitu, lež v umění. V+W navazovali na tradici improvizovaného herectví, vystupovali jako osobitá dvojice moderních klaunů intelektuálního typu. Uvedli v Osvobozeném divadle 27 inscenací, postupně se dostali ke společenské satiře (Ceasar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů a další). Hry jsou založeny na hře se slovy, intelektuálním humoru, aktuální parodií kritizovaného problému a na předscénách. Ve spolupráci s filmem byly natočeny 4 filmové komedie: Pudr a benzín, Peníze nebo život, Hej rup! a Svět patří nám.
Další významnou režisérskou osobností 30.let byl Emil František Burian. Mj. založil divadlo D 34 (letopočet se měnil podle sezóny). Repertoár jeho divadla tvořili dramatizace prozaických i básnický děl, aktualizace dramatických děl, např. Žebrácká opera.

2. Po roce 1945
S úspěchem se setkala poetistická pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem i pozdější pohádková komedie Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Úspěšně se prosadil Pavel Kohout adaptacemi Cesta kolem světa za 80 dní podle J.Verna, Válka s mloky podle K.Čapka a Josef Švejk podle J.Haška. Jeho inscenace Ubohý vrah byla první českou hrou uvedenou na Brodwayi. Výrazně se do poválečné dramatické tvorby zapsal Oldřich Daněk svým dílem Dva na koni, jeden na oslu, které je historizujícím podobenstvím 3 středověkým žoldnéřů, hledajících spravedlivého, za kterého by mohli bojovat a Válka vypukne po přestávce nastoluje otázku umělecké morálky. Etikou lékaře se zabývá ve Zprávě o chirurgii města N.
Významným podílem přispěl k dramatické tvorbě František Hrubín. Jeho Srpnová neděle je rozhovorem několika osob na břehu jihočeského rybníka bez vzájemného chápání a snahy pochopit toho druhého. Každý mluví jen sám za sebe. Jeho historická hra Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách předvádí na pozadí krvavých zápasů o moc na počátku 11.století touhu člověka po lásce a svobodě, naději v budoucnost.
Milan Kundera upoutal svou hrou Majitelé klíčů. Dramatická situace rozhodování během jediné hodiny v době stanného práva vede mladého architekta Jiřího Nečase, aby se zařadil mezi majitele klíčů, tj. přizpůsobivé, nebo trvat na své pravdě i za cenu ztráty života. Hry Josefa Topola se vyznačují obrazností, častými podobenstvími, např. Konec masopustu a Hlasy ptáků."

Poznámka

Text je v několika blocích souvislého textu, ve kterém jsou pouze tučně zvýrazněna klíčová slova.
Informačně nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49737f5c43500.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
MO_ces_dramat_tvorba.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse