Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4

Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje zpracování 6 literárních děl k maturitě (Maryša, Máj, Kytice, Její pastorkyňa, Divá Bára a Babička). Je zde shrnutí života autora a jeho další díla, základní informace o díle (lit. druh a žánr, charakteristika hlavních postav, jazyk díla, myšlenka díla včetně vlastního názoru), dále obsah díla a následně úryvek z dané knihy. Následující část série naleznete zde Česká literatura od 20. století - čtenářský deník k maturitě 2/4.

Obsah

1.
Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša
1.1.
Alois Mrštík
1.2.
Vilém Mrštík
1.3.
Jiná díla
1.4.
Lit. druh a žánr
1.5.
Postavy
1.6.
Jazyk díla
1.7.
Myšlenka díla
1.8.
Vlastní názor
1.9.
Obsah díla
1.10.
Citace z knihy
2.
Karel Hynek Mácha - Máj
2.1.
Karel Hynek Mácha
2.2.
Jiná díla
2.3.
Lit. druh a žánr
2.4.
Postavy
2.5.
Jazyk díla
2.6.
Myšlenka díla
2.7.
Vlastní názor
2.8.
Obsah díla
2.9.
Citace z knihy
3.
Karel Jaromír Erben - Kytice
3.1.
Karel Jaromír Erben
3.2.
Jiná díla
3.3.
Lit. druh a žánr
3.4.
Postavy
3.5.
Jazyk díla
3.6.
Myšlenka díla
3.7.
Vlastní názor
3.8.
Obsah díla
3.8.1.
Kytice
3.8.2.
Poklad
3.8.3.
Svatební košile
3.8.4.
Polednice
3.8.5.
Zlatý kolovrat
3.8.6.
Štědrý den
3.8.7.
Hloubek
3.8.8.
Záhořovo lože
3.8.9.
Vodník
3.8.10.
Vrba
3.8.11.
Lilie
3.8.12.
Dceřina kletba
3.8.13.
Věštkyně
3.9.
Citace z knihy
4.
Gabriela Preissová - Její pastorkyňa
4.1.
Gabriela Preissová
4.2.
Jiná díla
4.3.
Lit. druh a žánr
4.4.
Postavy
4.5.
Jazyk díla
4.6.
Myšlenka díla
4.7.
Vlastní názor
4.8.
Obsah díla
4.9.
Citace z knihy
5.
Božena Němcová - Divá Bára
5.1.
Božena Němcová
5.2.
Jiná díla
5.3.
Lit. druh a žánr
5.4.
Postavy
5.5.
Jazyk díla
5.6.
Myšlenka díla
5.7.
Vlastní názor
5.8.
Obsah díla
5.9.
Citace z knihy
6.
Božena Němcová - Babička
6.1.
Božena Němcová
6.2.
Jiná díla
6.3.
Lit. druh a žánr
6.4.
Postavy
6.5.
Jazyk díla
6.6.
Myšlenka díla
6.7.
Vlastní názor
6.8.
Obsah díla
6.9.
Citace z knihy

Úryvek

"Maryša

Alois a Vilém Mrštíkové
Alois Mrštík byl český prozaik, dramatik a autor venkovské prózy přelomu 19. a 20. století. Roku 1875 se rodina přestěhovala do Brna. Vystudoval reálku v Brně a učitelský ústav. Působil jako učitel na různých místech na jižní Moravě. Od roku 1889 působil jako správce školy v Divákách u Hustopeče. Zde se usadil i bratr Vilém.
Literárně přispíval do časopisu Vesna, Národních novin, Zlaté Prahy, Národních listů či Máje a dalších novin a časopisů. Vrchol jeho díla je román Rok na vsi a společné drama Maryša. Zemřel ve věku 64 let na následky tyfové epidemie.
Vilém Mrštík byl český prozaik, dramatik, překladatel a literární kritik přelomu 19. a
20. století. Dětství prožil stejně jako jeho bratr Alois v Ostrovačicích u Brna. Začal studovat práva. Po roce studium ukončil a věnoval se literatuře. Publikoval do časopisu Rozhledy, Lumíru, Ruch, Česká revue, Národní listy, máj a dalších novin a časopisů. Byl také významným literárním a uměleckým kritikem a překladatelem z ruštiny a francouzštiny. Roku 1895 podepsal manifest České moderny a vedl dlouholetou polemickou kampaň za záchranu pražských památek. Svůj život z důvodů nenaplněné umělecké ctižádosti, ukončil sebevraždou.

Jiná díla: - Zlatá nit
- Pohádka máje
- Rok na vsi

Lit. druh a žánr: drama, tragédie

Postavy:
Lízal - sedlák, otec Maryši; lakomý, vychytralý
Maryša - mladá selská dívka, Lízalova dcera; tvrdohlavá, citlivá,
Vávra - mlynář, vdovec; sobecký, krutý, sebevědomý, ziskuchtivý
Francek - mladý rekrut; chudý, statečný, věrný,
Lízalka - matka Maryši; umíněná, přísná, krutá
Horačka - matka Francka; rozumná, citlivá

Jazyk díla: jednoduchý; psáno v nářečí, er forma

Myšlenka díla: Zobrazit majetkové rozdíly na vesnici a poukazuje na to, že manželství uzavřené bez lásky nemůže být šťastné.

Vlastní názor: V dramatu je především kritizována bezcitná moc peněz. Ptám se ale, jsou peníze opravdu tak mocné a důležité? Mohou peníze znamenat více než láska? Je zde vidět, jak bezmocný může být vztah dvou mladých lidí., když jim to ostatní nepřejí. Pro rodiče Maryši Francek patří mezi vesnickou chudinu a nezajímá je, že ho jejich dcera miluje. Záleželo jim pouze na tom, aby se měla “dobře“ – tedy aby byla zaopatřená penězi. To, že se po zbytek života bude trápit je nezajímalo, nebo to spíše nechtěli vidět. Bylo to však dobré rozhodnutí? Dle mého názoru byl tohle naprosto sobecký čin. Líbilo se mi, že si rodiče alespoň na konci hry uvědomili, jakou chybu udělali. Myslím si, že se láska s penězi nedá srovnávat. Maryša byla velmi silná, bojovala za svou lásku a i přesto že si nakonec vzala Vávru, na svého milovaného Francka nikdy nezapomněla. A to je podle mě důkaz toho, že peníze nemají žádnou moc, když člověk miluje.

Obsah díla

Děj se odehrává na slovácké vesnici, kde žije sedlák Lízal s hezkou a mladou dcerou Maryšou. Ta se zamiluje do prostého rekruta Francka, který má jít na vojnu, ale je rozhodnuta na něj počkat. Lízal i jeho manželka nemohou však Francka vystát pro jeho chudobu a proto mu zakáží, aby se s jejich dcerou stýkal. Přejí si, aby se provdala za bohatého mlynáře Vávru. Maryša ale námluvy odmítá, protože ví jak je Vávra zlý, surový a navíc je to vdovec se třemi dětmi. Francek se přišel za Maryšou rozloučit a slibuje jí, že se za ní za 2 roky vrátí. Lízal ho ale vyžene a začne ještě více naléhat na Maryšu ohledně svatby s Vávrou. I proti své vůli, je nakonec nucena se za Vávru provdat. Hned od prvních okamžiků se jí život stává peklem. Musí těžce pracovat, denně je od svého muže bita, když se vrací opilý domů. V tu chvíli Lízal svoji chybu začne vnímat a radí Maryši, aby muže opustila a později byla s Franckem. Ta však odmítá a je pevně rozhodnuta dál trpět. Po letech se Francek vrací z vojny a vidí, jak je jeho milá nešťastná. Snaží se s ní stýkat, ale ona odmítá, protože nechce poškodit jméno své rodiny. Nakonec se s spolu přece jen začnou potkávat a Francek ji přemlouvá, aby s ním utekla do Brna. Vávra tuší, že se spolu stýkají a chce Francka zabít. Maryša o něj má strach a vidí, že takhle dál žít nemůže. Druhý den připraví manželovi kávu, do které mu přisype jed. Její trápení je tak u konce, protože Vávra je otráven.

Citace z knihy:
ROZÁRA (v běhu, běží rovnou cestou pro vodu): Proboha všemohoucího, paňmámo -- co se stalo --- pantáta je bez sebe --
VÁVROVÁ (ani se nehne)
ROZÁRA: (s podivením hledí po ní, pak odběhne)
VÁVROVÁ (sama, stále na svém místě. Hluk se blíží síní dovnitř. Delší chvíle. Hraje očima)
Oknem je vidět: Mlatci, ženy i mužští zpola vedou, zpola nesou Vávru - polomrtvého. Výkřiky.
HLASY: Co se mu jen stalo? Co se mu jen stalo? Tak najednó?!
VÁVROVÁ (právě když s Vávrou mají přijít dveřmi v pozadí na jeviště, vyhrne oči k nebi)
ŽENA (předběhne mlatce, všimne si pátravě Vávrové, uchopí ji za ruku, trhne doprostřed jeviště a pohlédne jí do odvrácené tváře): Děvčico neščastná, tys jé otrávila!? (V pozadí ve dveřích muži nesoucí Vávru, ve dveřích objeví se pouze boty mrtvého)
VÁVROVÁ (dutě): Otrávila."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24830
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse