Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Česká literatura v období mezi světovými válkami

Česká literatura v období mezi světovými válkami


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje jednotlivé směry, které byly mezi válkami, včetně jejich představitelů. U každého autora jsou uvedena díla. Netvrdím, že všechna. U některých autorů, jako je např. Čapek a Vančura, jsou i více rozebrána díla.

Obsah

PRÓZA
1.
ODRAZ SV. V PRÓZE
1.1.
RUDOLF MEDEK
1.2.
JOSEF KOPTA
1.3.
FRANTIŠEK LANGER
1.4.
JAROSLAV KRATOCHVÍL
1.5.
JAROSLAV HAŠEK
2.
EXPRESIONISMUS
2.1.
LADISLAV KLÍMA
2.2.
RICHARD WEINER
3: DEMOKRATICKÝ PROUD
3.1.
KAREL ČAPEK
3.2.
KAREL POLÁČEK
3.3.
EDUARD BASS
4.
IMAGINATIVNÍ PRÓZA
4.1.
VLADISLAV VANČURA
5.
KATOLICKY ORIENTOVANÁ PRÓZA
5.1.
JAKUB DEML
5.2.
JAROSLAV DURYCH
5.3.
JAN ČEP
6.
SOCIALISTICKO-REALISTICKÁ PRÓZA
6.1.
IVAN OLBRACHT
6.2.
MARIE MAJEROVÁ
6.3.
MARIE PUJMANOVÁ
7.
RURALISTÉ
7.1.
JOSEF KNAP
7.2.
FRANTIŠEK KŘELINA
8.
PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA
8.1.
BOŽENA BENEŠOVÁ
8.2.
JARMILA GLAZAROVÁ
8.4.
JAROSLAV HAVLÍČEK
8.5.
EGON HOSTOVSKÝ

Úryvek

"Spol. situace:
- 1914-1918 – 1. svět. válka(spustil ji sarajevský atentát)
- protirakouský odpor, ve F, Rusku, It. vznik legií (podíl např. v bitvě u Zborova), snahy o vznik
samostat. státu (zásluhy T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik)
- 20. léta obnova válkou zničeného hospodářství, vznik sam. státu
- 30. léta světová hospodářská krize, ohrožení fašismem

- řada námětových oblastí:
o odraz 1. sv. války v různých pojetích, legionářská próza (J. Hašek, F. Šrámek, J. John, R. Medek, J. Kopta, F. Langer)
o expresionisticky laděná próza (L. Klíma, R. Weiner, L. Blatný)
o tzv. demokratický proud (K. Čapek, J. Čapek, K. Poláček, E. Bass)
o imaginativní próza (V. Vančura)
o katolicky orientovaná literatura (J. Deml, J. Durych, J. Čep)
o ruralisté (J. Knap, F. Křelina, V. Prokůpek)
o psychologická próza (J. Havlíček, E. Hostovský, J. Glazarová, R. Weiner)
o socialisticko-realistická próza (I. Olbracht, M. Majerová, M. Pujmanová)
o historická próza (J. Durych)


1) ODRAZ 1. SV. V PRÓZE
1. sv. válku odráží celá řada děl, např. Žasnoucí voják Fráni Šrámka, Válčení civilistovo Stanislava Kostky Neumanna, trilogie Úder, Podzemní plameny, Tragická duha Boženy Benešové, Večery na slamníku Jaromíra Johna, Pole orná a válečná Vladislava Vančury aj.

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA
- autory tzv. legionářské literatury byli skuteční účastníci bojů, tyto prózy měly zobrazovat skutečné historické události s patřičnou vážností

RUDOLF MEDEK
Dílo: - Anabáze - pentalogie; pateticky líčí válečné události v Rusku včetně vyčerpávající cesty čsl. legií přes Sibiř do Vladivostoku a následné cesty domů

JOSEF KOPTA
Díla: - Třetí rota, Třetí rota na magistrále a Třetí rota doma – trilogie, líčí postup malé vojenské jednotky od Zborova přes Sibiř k Vladivostoku; lidové typy, stesk po domově, hrdinství

FRANTIŠEK LANGER
Dílo: - Jízdí hlídka - o skupině legionářů, oblíčených ruskými bolševiky

JAROSLAV KRATOCHVÍL
Díla: - Plameny - popisuje složitou situaci českých občanů v Rusku

JAROSLAV HAŠEK
- narodil se v Praze v rodině středoškolského profesora
- po nedokončených studiích na gymnáziu se učil drogistou a nakonec maturoval na obchodní akademii
- pracoval jako bankovní úředník, pak toto povolání opouští a věnuje se výlučně psaní
- žije bohémským životem
- záčátkem století se sbližuje s anarchisty, působil v několika časopisech (Karikatury, Humoristické listy, Svět zvířat)
- obchodoval se psy
- vystupoval jako kabaretní konferenciér
- v r. 1911 stál u zrodu recesistické Strany mírného pokroku v mezích zákona a také za ni neúspěšně kandidoval
- během války se dostává do ruského zajetí, přechází k čs. legiím a nakonec vstupuje do Rudé armády
- po návratu domů se uchyluje do ústraní
Díla: Májové výkřiky - kniha básní, ve které parodoval dekadentní verše
Črty, povídky a humoresky - soubor povídek a reportáží, náměty čerpal ze svých předválečných cest po Rakousko-Uhersku
Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky - předválečné soubory povídek
Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky - povídkový soubor, ve kterém se poprvé objevila postava vojáka Švejka (ještě před 1. sv. válkou)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - historický román je nejpřekládanější českou knihou a byl několikrát převeden do dramatické, filmové i další literární podoby; román zůstal torzem (Hašek zemřel uprostřed tvorby čtvrtého dílu); je nejznámějším dílem naší literatury inspirovaným první světovou válkou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x548b4d39e9342.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_literatura_v_obdobi_mezi_svetovymi_valkami.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse