Název Goodness Staženo

Právní formy podnikání

Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje například charakteristiku podnikání, obecné podmínky pro zahájení podnikání, fyzicko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

154x

Česká literatura v období mezi světovými válkami

Práce obsahuje jednotlivé směry, které byly mezi válkami, včetně jejich představitelů. U každého autora jsou uvedena díla. Netvrdím, že všechna. U něk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

150x

Živnostenské podnikání

Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje například prameny živnostenského práva, živnosti, živnostenské oprávnění, nový občan... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

72x

Podnikání

Práce je zaměřena na maturitní otázku Podnikání. Práce obsahuje například podstatu podnikání, trh a jeho zákony, charakteristiku nabídky a poptávky, z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

60x

Účetní závěrka a uzávěrka

Práce obsahuje detailní postup účetní závěrky a uzávěrky. Rozebírá legislativní úpravu, plánování jednotlivých fází pracovního postupu, audit, rozvahu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

43x

Ekonomie a ekonomika

Práce se zabývá ekonomií a ekonomikou. Vymezuje základní pojmy z ekonomie i ekonomiky. Nakonec popisuje tržní systém, kde vymezuje co je to nabídka, p... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Ekonomie, Profi práce

2x

Peníze a rozpočtová politika

Práce vymezuje peníze a rozpočtovou politiku. Popisuje vývoj, funkci, formu a kurs měny. Dále se zabývá inflací a rozebírá státní rozpočet a nakonec i... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Profi práce, Ekonomie, Základy společenských věd

1x

Úvod do ekonomie

Práce obsahuje základní pojmy a charakteristiky středoškolské ekonomie. Je to doplněno o schémata i grafy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1x

Bankovní systém, právní subjekty v tržní ekonomice

Práce se zabývá bankovním systémem a právními subjekty v tržní ekonomice. Popisuje banky a bankovní soustavu v České republice. Dále vymezuje cenné pa... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce, Ekonomie

0x

Národní hospodářství a jeho ukazatelé

Práce se zabývá národním hospodářstvím a jeho ukazateli. Popisuje práci a pracovní sílu, dále pak vysvětluje co je to nezaměstnanost a další ukazatele... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie, Profi práce

0x
1  2  »