Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká republika - maturitní otázka německy 13/31

Česká republika - maturitní otázka německy 13/31


Kategorie: Němčina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jde o vypracovanou maturitní otázku z němčiny na téma Česká republika. Práce se zabývá její polohou, státy sousedícími s ČR, přírodou i obyvatelstvem a národnostními menšinami. Rozebírá téma státního zřízení, vlajky a měny země, všímá si pamětihodností a přírodních krás jednotlivých oblastí ČR. Charakterizuje Čechy jako národ a srovnává je s Němci. Uvádí typická jídla a nápoje, vyjadřuje se k české ekonomice a turisticky atraktivním místům. Zmiňuje problematiku turistů v ČR a oblíbeného místa. Závěr patří otázkám k jednotlivým bodům práce. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Praha - maturitní otázka německy 12/31, následující Spolková republika Německo - maturitní otázka německy 14/31.

Obsah

1.
Poloha České republiky
2.
Státy sousedící s ČR
3.
Příroda ČR
4.
Obyvatelstvo a národnostní menšiny
5.
Státní zřízení ČR
6.
Státní vlajka a měna země
7.
Pamětihodnosti a přírodní krásy jednotlivých oblastí ČR
8.
Charakteristika Čechů jako národa
9.
Typická jídla a nápoje
10.
Srovnání Čechů a Němců
11.
Česká ekonomika
12.
Turisticky atraktivní místa v ČR
13.
Turisté v ČR
14.
Oblíbené místo v ČR
15.
Otázky k jednotlivým bodům

Úryvek

"1. Die Tschechische Republik ist ein Staat, in dem wir leben. Es ist unser Heimat.
2. Die Tschechische Republik liegt in Mitteleuropa. Man sagt, sie liegt im Herzen Europas. Die Tschechische Republik ist ein Binnenstaat (vnitrozemsky stat). Ihre Fläche ist 78 864 Quadrat Kilometer.
3. Unsere Republik hat vier Nachbarn. Im Norden grenzt sie an Polen und im Süden an Österreich. Die kürzeste Grenze hat sie im Osten zur Slowakei und die längste im Westen zur Bundsrepublik Deutschland.
4. Die natürlichen Grenzen unseres Landes bilden Gebirge. Das Erzgebirge (Krusne hory) bildet die Westgrenze. Im Süden liegt der Böhmerwald (Sumava). Der Böhmerwald ist durch seinen Urwald bekannt. Das größte Gebirge der Tschechischen Republik ist das Riesengebirge (Krkonose). Hier befindet sich der höchste Gipfel der Tschechischen Republik – die Schneekope. Das Isergebirge (jizerske hory) liegt an der Grenze mit Polen. Hier liegt auch das Adlergebirge (Orlicke hory). Weitere Gebirge sind die Beskiden, der Altvaterstock (Jesenik) und die weiße Karpaten.
Die Tschechische Republik hat viele Flüsse. Dank Elbe und Oder können wir die Häfen in unserem Nachbarländer nutzen. Die Elbe hat ihre Quelle im Reisengebirge. Die Moldau ist die Zufluss (pritok) der Elbe. An dieser Fluss liegen einige Stauseen. Es sind die Stauseen Lipno, Orlik und Slapy. Weitere bedeutende Flüsse in der Tschechische Republik sind Oder, March und Thaya.
Südböhmen ist durch seine Teiche bekannt. Der größte Teich ist Rozmberk.
5. In der Tschechische Republik leben etwa 10,3 Millionen Menschen. Sie Leben in Böhmen, Mähren und Schlesien. Außer Böhmen, Mähren und Schlesien leben hier auch verschiedene nationale Mehrheiten. Es sind Slowaken, Polen, Deutsche, Ungarn und Roma. Die Hauptstadt Tschechischen Republik ist Prag. Hier leben mehr als 1,2 Millionen Einwohner.
6. Das Staatsoberhaupt (hlavou) in der Tschechischen Republik ist der Präsident. Der für fünf Jahre gewählt (volen) wird. Die Hauptmacht hat das Parlament und die Regierung.
7. Die Staatsflagge wird durch zwei Streifen (oben weiß und unter rot) und einen blauen Keil (klein) gebildet. Die Währung in der Tschechische Republik ist die tschechische Krone. 100 Heller sind eine Krone."

Poznámka

Důležité části textu jsou graficky zvýrazněny. Problematická slovíčka jsou zvýrazněna a doplněna o český ekvivalent.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473b212e0b669.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
CR_maturitni_otazka_nemecky.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse