Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > České baroko v literatuře

České baroko v literatuře


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve zkratce věnuje českému baroku v literatuře. Po rozdělení domácího písemnictví na oficiální, lidové a pololidové seznamuje s obdobími tvorby a vybraným dílem Jana Ámose Komenského. Na zbytku prostoru jsou zmíněni Adam Michna z Otradovic, Bedřich Bridel a Bohuslav Balbín.

Obsah

1.
Členění českého literárního baroka
2.
Jan Ámos Komenský
2.1.
Tvorba
2.2.
Další exulantští autoři
3.
Adam Václav Michna z Otradovic
4.
Bedřich Bridel
5.
Bohuslav Balbín

Úryvek

"- baroko spojováno s duchovním útlakem, nevolnictvím atd. - národ k němu má velice specifický vztah- přispěl k tomu i román Aloise Jiráska: Temno
- u nás baroko rozděleno:
1) tvorba oficiální (katolická, vesměs nečeská)
2) tvorba lidová a pololidová (nekatolická)

Jan Amos Komenský

1. období (od počátku tvorby až do jeho emigrace v r. 1628)
- charakterizováno spisy nábož. a filoz. obsahu= útěšné spisy (plné boží odevzdanosti, sklíčenosti): Labyrint Světa a Ráj Srdce: velice kritizuje stav společnosti, pasivní závěr, Hlubina bezpečnosti- tvrdí, že člověk se musí držet Boha, Divadlo světa- encyklopedický spis

2. období (od emigrace do podepsání mír. smlouvy Švédů s Habsburky r. 1648)
- díla: Didaktika: návrh na jednotnou a obecnou školskou soustavu, Dveře jazyků otevřené: učebnice latiny, Velká didaktika: považováno za zákl. pedagogiky

3. období (shořel mu veškerý majetek, odchází do Amsterdamu)
- díla: Kšaft umírající matky jednoty bratrské: morálně posiluje církev, Svět v obrazech- Orbis pictus: zkrácená verze Dveře jazyků otevřené, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských: nedokončené, vysoce hodnocený filozofický spis, autor píše jeho představy o nápravě světa, velký zřetel na bibli, Kancionál: soubor duchovních písní a žalmů

- mimo něj pobývali v exilu také: Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře, Jiří Třanovský

Adam Michna z Otradovic
- varhaník a učitel
- skládal písně, krásu viděl v přírodě
- díla: sbírky Česká mariánská muzika, Loutna česká

Bedřich Bridel
- kněz a profesor
- díla: Co Bůh? Člověk?: vrcholná skladba baroka, lyrická báseň, hodně kontrastů

Bohuslav Balbín
- kněz a učitel
- hluboký vztah k Českému národu
- díla: Rozmanitosti z historie Království českého, Obrana jazyka českého, zvláště slovanského, Svaté Čechy: zprávy o 134 českých mučednících, světcích…"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležitá díla jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e7b01a9efb47.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_baroko_v_literature.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse