Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > České gotické malířství a sochařství

České gotické malířství a sochařstvíKategorie: Dějiny umění

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje gotické malířství-knižní malířství (především ve vrcholné a pozdní gotice)-deskové malířství (Mistr Theodorik, Mistr třeboňského oltáře, Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřický, Mistr svatojiřského oltáře) -nástěnné malířství (raná, vrcholná a pozdní gotika s jeho představiteli i díly).

České gotické sochařství-Ranná gotika, Vrcholná gotika (Madonna s dítětem, Pieta, Ukřižování, Tympanon, Petr Parléř), Pozdní gotika (památky, Benedikt Rejt, Matěj Rejsek)

Obsah

1.
Gotické malířství
1.1
Knižní malířství
1.2
Deskové malířství
1.3
Nástěnné malířství
2.
České gotické sochařství
2.1
Ranná gotika
2.2
Vrcholná gotika
2.3
Pozdní gotika

Úryvek

"1. Knižní malířství

a) v závěru rané gotiky (na konci 13. stol. - Přemyslovci)
− knihy pro běžnou liturgickou praxi (antifonáře, lekcionáře, graduály…)
− Památky: - liturgické knihy pro cisterciácký klášter na Starém Brně
- Pasionál abatyše Kunhuty
- Velislavova bible

b) Vrcholná gotika
− Karel IV – vlivy vyspělé francouzské gotiky + Václav IV – dvorské miniaturní malířství
− iluminátorské dílny
− malba výrazně směřuje k realismu
− prvky rostlinné, zvířecí a figurální; plastické podání tvarů barvou
- Evangeliář Jana z Opavy
- Bible Václava IV
-titulní list Zlaté buly Karla IV


c) Pozdní gotika
− vynález knihtisku – ústup knižní malby, jen ve zpěvnících náboženských písní (kancionály, graduály, antifonáře) a v modlitebních knihách (breviáře, hodinky)
− Památky: - Kutnohorský graduál (1471)
- Smíškovský graduál (výjevy upálení M.J. Husa)
- Jenský kodex
- Graduál litoměřický (Hus v kostnici a upálení)


2. Deskové malířství
– až ve vrcholné gotice

a)Vrcholná gotika
− vliv Francie a Itálie, vláda Karla IV a Václava IV

− Predela roudnická – nejstarší zachovalá desková malba u nás


Mistr vyšebrodský
− princip hierarchie (velikost postav jako v Egyptě)
o 9 desek oltáře ze života Krista pro kostel ve Vyšším Brodě
o Madona z Veveří s ptáčkem

Mistr Theodorik
− jediný z dvorních malířů Karla IV
− měkká světělná modelace, osobitý typ hlav se silným nosem
− jeho práce je zaměřena na obrazy svatých
− přesahování malby na rám obrazů
o Kaple sv. Kříže na Karlštejně (nebeské vojsko Kristovo)

− Mistr třeboňský
− metoda šerosvitu, snaha řešit perspektivně prostor
− tvorba krásných madon – idealizace, lyričnost, dekorativnost, ladnost, jemnost
o Madona vyšebrodská (dítě napravo)
o Madona zlatokorunská (dítě nalevo)
o Roudnická madona
o Zmrtvých vstání Krista
o Kristus na hoře Olivetské
 objevuje se doprovodný děj=jde k realismu
 postavy splývají s pozadím, pozadí=červené


b) Pozdní gotika
− opětovný rozmach deskového malířství po husitských válkách
− vliv Nizozemí a Německa, později Itálie
− Památky:
o Zvěstování P. Marie
o Oltář křivoklátský

- Mistr svatojiřského oltáře
– triptych Smrt P. Marie
- Sv. Jiří s drakem (1. obraz krajiny)

- Mistr litoměřický
– polyptych se 6 deskami s Kristovými pašijemi a výjevy ze života P. Marie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530e2548d7ba6.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_umeni_3.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse