Seminarky.cz > Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ulice: Rokitanského 62

Město: Hradec Králové

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Konspekt knihy - Claude Lévi-Strauss: Rasa a dějiny

Klasicky pojatý konspekt knihy Rasa a dějiny dle českého vydání z roku 1999.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Sociologie

1877x

Sociální komunikace - hry

Hry - vymezení pojmu a některé souvislosti, pozice v hře, užitek z hry, kořeny hry. Eric Berne - Jak si lidé hrají, popis některých her.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

933x

Pokusy s ohněm

Práce zachycuje pokusy s ohněm, 10 pokusů, které se mohou realizovat na základních školách pro děti jako zajímavé zpestření výuky. Tento materiál byl ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika


544x

Hra a hyperaktivita

Práce se zamýšlí nad tím, co je to hyperaktivita, jak ji lze definovat a jak se projevuje. Popisuje, jaké hry by měly hyperaktivní děti hrát. V posled... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie


479x

Didaktická analýza

Didaktická analýza příkladu neprezenčního studia - úvod, komunikace mezi studentem a školou, popis lekcí.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika

467x

Hudba v předškolním věku dítěte

Práce se zabývá hudbou v mateřské škole. Všímá si problematiky ontogeneze hudebnosti v předškolním věku, rozsahu dětského hlasu a pěveckých dovedností... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

426x

České gotické malířství a sochařství

Práce obsahuje gotické malířství-knižní malířství (především ve vrcholné a pozdní gotice)-deskové malířství (Mistr Theodorik, Mistr třeboňského oltáře... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Dějiny umění


331x

Zdokonalování odhodové fáze hodu míčkem - příprava na hodinu

Práce se skládá z jedné tabulky, ve které jsou rozepsány jednotlivé fáze hodiny tělesné výchovy a cviky se zaměřením na zdokonalení odhodové fáze hodu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

271x

Arteterapie v profesi sociálního pedagoga - úvaha

Práce se zabývá využitím arteterapie v profesi sociálního pedagoga. Formou úvahy doplněné o informace z odborné literatury autorka shrnuje všechny své... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Pedagogika - speciální

269x

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD)

Tato seminární práce se zabývá tím, co je to porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, jejími příznaky a problémy s ní spojenými. Zaměří se i na lé... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

251x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]