Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > České země po Lipanech - encyklopedie českých dějin 12/30

České země po Lipanech - encyklopedie českých dějin 12/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Od vyhlášení basilejských kompaktát po konec vlády Jiřího z Poděbrad mapuje významné události a panovnické počiny na českém území. Součástí textu jsou rovněž doplňující informace o klíčových dobových osobnostech. Předchozí část série naleznete zde Vrchol a konec husitské revoluce - encyklopedie českých dějin 11/30 a následující zde České země za vlády Jagellonců - encyklopedie českých dějin 13/30.

Obsah

1.
Basilejská kompaktáta
2.
Zikmund Lucemburský
3.
Ladislav Pohrobek
4.
Jiří z Poděbrad
4.1.
Domácí opozice
4.2.
Boj proti Matyáši Korvínovi
5.
Doplňující informace
5.1.
Zikmund Lucemburský
5.2.
Jan Roháč z Dubé
5.3.
Ladislav Pohrobek
5.4.
Jiří z Poděbrad

Úryvek

"Basilejská kompaktáta

Roku 1434 byla svedena bitva u Lipan, v níž radikální husité utrpěli těžkou porážku. Dva roky po bitvě se však ještě vlekla jednání mezi husity a vyslanci koncilu a také se Zikmundem. Požadavky a dohody byly pevně formulovány až 5.7.1436 na sjezdu v Jihlavě. Zde byla slavnostně vyhlášena dohoda mezi husitskými Čechy a basilejským koncilem, tzv. kompaktáta. Na území Království českého a Markrabství moravského povolovala přijímání z kalicha a v oslabené formě i další tři pražské články, ovšem pouze husitskému obyvatelstvu. České země se staly oblastí „dvojího lidu“, kde se fakticky každý člověk mohl rozhodnout, zda se přihlásí k husitskému či katolickému vyznání.

Zikmund Lucemburský
Zikmund Lucemburský (1436-1437) stranil katolíkům, poslal do Uher zbytky táborů (Jana Jiskru z Brandýsa) a dal popravit Jana Roháče z Dubé, zajatého na Sioně. Když vzrůstala nespokojenost, prchl z Prahy a zemřel na útěku ve Znojmě. Po jeho skonu nastal zápas o český trůn. Katolíci a umírnění husité chtěli dosadit na trůn Zikmundova zetě Albrechta Habsburského, vévodu rakouského (vládl v letech 1437-1439), ale východočeští husité, táboři a Rokycanovi stoupenci se vyjádřili pro polského prince Kazimíra. Boje mezi stranami přerušila Albrechtova náhlá smrt.

Ladislav Pohrobek
1439-1452 nastalo bezvládí, protože dědic trůnu, malý Ladislav (narozený až po otcově smrti, a proto nazývaný Pohrobek) se nemohl jako nezletilý ujmout vlády, proto se představitelé všech českých stran pokusili dohodnout na jiném kandidátovi. Zvolili Ptáčka z Pirkštejna hejtmanem. Ptáčkovým nástupcem se stal 24-letý Jiří z Poděbrad.
Roku 1453 se třináctiletý Ladislav Pohrobek ujal vlády ve všech dědičných zemích. Opět se však potvrdilo, že katolický král si nerozumí s kališnickým obyvatelstvem a politiky. Když Ladislav v listopadu 1457 zemřel na leukémii, přestala se utrakvistická šlechta omezovat. Svým způsobem jí napomohl příklad z Uher, kde šlechtické kruhy zvolily počátkem roku 1458 panovníkem muže ze svého středu (Matyáše Korvína). Husitská strana proto kandidovala na český trůn Jiřího z Poděbrad. S tímto řešením nakonec souhlasili též představitelé katolické šlechty. Dne 2.3.1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen na Staroměstské radnici hlasy českých stavů králem. Byla to první (a poslední) skutečná volba českého panovníka, provedená bez ohledů na jakákoliv starší ujednání, příbuzenské svazky a dynastický původ (až do té doby se nemohli čeští šlechtici ucházet o královskou hodnost)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1,5 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fb1f4d0365.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
Ces_zeme_po_Lipanech_enc_ces_dejiny.doc (113 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse