Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > České země ve 2. polovině 19. století

České země ve 2. polovině 19. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky podávají informace o kultuře a politickém životě v českých zemích ve 2. polovině 19. století.

Obsah

1.
Kultura
2.
Politický vývoj

Úryvek

"ČESKÉ ZEMĚ V 2. POL. 19. STOL.

KULTURA

- na poč. 60tých let ožívá kulturní a spolková činnost- zakládány pěvecké a tělovýchovné spolky, vydáno množství českých knih, novin a časopisů
- roste nová generace českých umělců- zdůrazňovala, že tvoří pro kulturní povznesení národa (písemnictví Vítězslav Hálek, Jan Neruda, hudba- Bedřich Smetana, výtv. um.- Josef Mánes)
- 1862- otevřeno Prozatimní divadlo- přestavěno => Národní divadlo
- vydán Riegrův slovník
- význ. politik- Ladislav Rieger (1818- 1903)
- narodil se v Semilech => absolvoval fakultu => pracoval v Praze a ve Vídni u trestního soudu => propuštěn => živil se jako advokát => 1848 se stal při revoluci s Palackým a Havlíčkem význ. politickou osobou, člen nár. výboru, poslanec říšského sněmu => po revoluci odešel na studijní cestu do záp. Evropy => vrací se 1851 => 1853 se oženil s dcerou Palackého- Marií => v 50tých letech připravuje 1. českou encyklopedii => 1861- dal podnět k založení pol. Deníku Nár. listy => 1871- vyrovnávací pokus s Víd. Vládou, stavba Nár. divadla => 1867- útoky na Rusko => 1876- umírá F. Palacký => stává se vůdčím nár. politikem => až do 1891 ovlivňuje Českou pol. Scénu => prohrává v parlamentu => stahuje se do soukromí => 1897 povýšen do šlecht. stavu a doživotně jmenován členem panské sněmovny víd. Říšské rady => 1903 umírá

POLITICKÝ VÝVOJ

- 1848- 49- porážka revoluce => nástup absolutismu, tvrdé potrestání radikálních demokratů (K. Sabina, Emanuel Arnold, K. Sladkovský- uvězněni)
- Palacký, Rieger- liberální měšťané- zakázána politická činnost
- 50.léta- bez politického života
- kvůli říjnovému diplomu (1860) a únorové ústavě (1861) => obnovení politického života
- 2 tábory: 1) šlechta- konzervativní tábor (hrabě Clam Martinic, Lev Thun)
2) měšťané  liberální (F. Palacký, F. L. Rieger)- STAROČEŠI

radikální (Sabina, Sladkovský, bratři Grégrové)- MLADOČEŠI
- společný cíl všech- obnova české státnosti, federativní habsburskou monarchii
- 1867- rozdělení na rakouské a uherské země => velké protestní akce- politici protestují v zemském sněmu
- veřejnostní shromáždění v Táborech lidu- pod širým nebem (např. Říp)
- 1871- ze strany císaře a ministra dochází ke snaze o vyrovnání Čech a Rakouska
- nepovedlo se (protesty v Uhrách, Německu a Maďarsku)
- reaguje na to šlechta, měšťané (liberální) protestem- 1871- 79- pasivní resistence (nedělají nic proti ani pro)
- k moci konzervativci
- 1879- návrat k aktivní politice
- nastupuje „drobečková politika“
- 1882- rozdělení Karlovy University na 2 části- německou a českou
- zvýšení počtu Stř. škol, kde se učí česky
- zavádění češtiny do státní správy
- zakládání politických stran
- staročeši = Národní strana
- mladočeši = svobodomyslná
- vzniká i Dělnická sociálně demokratická strana (Práva dělníků)
- 1860- založen Sokol"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ccbed309eb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_zeme_2_pol_19_stol.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse