Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > České země za první světové války - encyklopedie českých dějin 22/30

České země za první světové války - encyklopedie českých dějin 22/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje hospodářskou situaci a politické dění v českých zemích během trvání první světové války až po vyhlášení samostatnosti. Součástí práce jsou doplňující informace o vybraných klíčových postavách období. Předchozí část série naleznete zde Česká společnost na přelomu 19. a 20. století - encyklopedie českých dějin 21/30 a následující zde Cesta ke vzniku ČSR, zahraniční odboj a jeho představitelé - encyklopedie českých dějin 23/30.

Obsah

1.
Domácí odboj
2.
Ekonomika
3.
Česká politika
3.1.
Politika na počátku války
3.2.
Český svaz
3.3.
Manifest českých spisovatelů
4.
Tříkrálová deklarace
5.
Odpor proti monarchii
6.
Orgány odboje
7.
Cesta k vyhlášení samostatnosti
8.
Doplňující informace
8.1.
Mobilizace
8.2.
Alois Rašín
8.3.
Karel I.
8.4.
František Soukup

Úryvek

"První světová válka znamenala předěl v mnoha směrech a stala se faktickým koncem 19. století. Mobilizace v Čechách proběhla spořádaně, ale Češi šli do války neochotně, nevěděli, proč mají bojovat. Rakouské úřady se chovaly značně nepřátelsky. Parlament byl uzavřen, omezila se demokratická práva a stát řídila v podstatě armáda. Na významu v této době nabývá česká kultura, umělci se veřejně obracejí k národu. Úřady nedokázaly přitažlivě formulovat propagandu a ztratily důvěru obyvatel. Ve zpravodajství se objevovaly překroucené zprávy z bojišť, cenzura zasáhla především denní tisk. Roku 1914 odchází Masaryk do exilu.

Domácí odboj

Vznikla Mafie, tajná organizace seskupující úzký kruh Masarykových příznivců, kterou vedl Beneš, později Šámal. Úkolem Mafie bylo udržovat spojení, podávat a shromažďovat špionážní informace a působit na domácí politiky. Předválečná česká politika chtěla zrovnoprávnění Čechů v rámci Rakouska-Uherska a doufala v demokratizaci monarchie. Češi měli k Rakousku negativní vztah, čeští vojáci hromadně přebíhali k Rusům. Odpovědí rakouské vlády na to byla ostrá perzekuce. Činnost českých politických stran byla zastavena, národně sociální a sociálně demokratické listy byly zakázány, Kramář, Rašín a Klofáč byli vezněni.

Ekonomika
Ekonomická situace vypadala špatně. Vypukl hlad, zásobovací potíže, rostla inflace a zhroutil se mezinárodní obchod. Hospodářství se militarizovalo, stát usměrňoval výrobu a odbyt, úředně přiděloval státní zakázky a vykupoval zemědělské výrobky. Omezil se volný pohyb pracovních sil. Regulovaly se ceny a mzdy, uplatňoval se přídělový systém zásobování obyvatelstva. Preferoval se těžký průmysl. Ztráty na životech civilního obyvatelstva způsoboval i hlad a epidemie.
Masaryk po vypuknutí války zjistil, že v případě vítězství centrálních mocností budou výhledy českého národa špatné. Proto prosazoval novou orientaci politiky, která usilovala o rozbití habsburské monarchie a vytvoření samostatného českého státu. V prosinci 1914 odchází Masaryk do emigrace a začíná organizovat zahraniční odboj."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f901a5fda430.zip (44 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_sv_valka_enc_ces_dejiny.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse