Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > České země za vlády Jagellonců - encyklopedie českých dějin 13/30

České země za vlády Jagellonců - encyklopedie českých dějin 13/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Věnuje se mocenské situaci v českých zemích od smrti Jiřího z Poděbrad po konec panování Jagellonců. Pozornost patří také hospodářské situaci v daném období. Součástí textu jsou i rozšiřující informace vztahující se k tématu práce. Předchozí část série naleznete zde České země po Lipanech - encyklopedie českých dějin 12/30 a následující zde Nástup Habsburků na český trůn - encyklopedie českých dějin 14/30.

Obsah

1.
Jagellonec na trůn
2.
Konflikt s Matyášem
3.
Náboženské bouře
4.
Stavy
4.1.
Šlechta a královská moc
4.2.
Vladislavské zřízení zemské
4.3.
Svatováclavská smlouva
5.
Ludvík na trůně
6.
Turecké nebezpečí
7.
Hospodářská situace
8.
Doplňující informace
8.1.
Vladislav Jagellonský
8.2.
Města
8.3.
Stavy
8.4.
Zemští úředníci
8.5.
Zemský soud
8.6.
Ludvík Jagellonský
8.7.
Bitva u Moháče
8.8.
Tolar
8.9.
Rybníkářství

Úryvek

"Jagellonec na trůn
Zastánci politického přesvědčení Jiřího z Poděbrad po jeho smrti v roce 1471 zvolili na český trůn Vladislava Jagellonského. Patnáctiletý princ, syn krále Kazimíra IV., měl od počátku v českém království těžkou úlohu. Nejvážnějším problémem byla současná vláda uherského krále Matyáše Korvína, který ovládal určité oblasti v Čechách, velkou část Moravy i vedlejší země a kterého uznávaly sousedící státy a značná část českého katolictva. Vzniklá situace přinášela neustále válečné napětí mezi oběma stranami, které nebyly natolik silné, aby protivníka přemohly a odstranily tak nežádoucí dvojvládí. Rozpolcenost se projevovala i v existenci dvojích orgánů státní správy.

Konflikt s Matyášem

Království sužovaly drobné válečné konflikty, nejistota právní i hospodářská, řádění lapkovských družin, ekonomiku zatěžovalo vydržování žoldnéřských oddílů. Přetrvávající konflikt a nemožnost obou stran vlastními prostředky spor rozhodnout hrozily rozpadem českého státu a tím i jeho mezinárodněpolitickým ohrožením. Bezvýchodná situace se nakonec vyřešila v letech 1478-1479 vyjednáváním v Brně a Olomouci. Výsledkem dohody bylo, že Vladislav získal vládu nad Čechami, Matyáš naopak nad Moravou, Slezskem a Lužicí. Oběma zůstal titul českého krále. V případě Vladislavovy smrti měly Čechy připadnout Matyášovi, v případě úmrtí Matyáše měl získat moc nad jeho územím Vladislav, ale za náhradu 400 000 zlatých. Nakonec ale Matyáš zemřel v roce 1490 bez mužských potomků. Vladislav tak nejen nemusel platit výkupné, ale i získal uherský trůn."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fca797ad69.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Jagellonci_enc_ces_dejiny.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse